Ski: Naboer varsles om støy

Omfattende anleggsarbeid preger området rundt Ski stasjon. Også i helgen 11.-12. februar utføres bygge- og anleggsaktivitet som dessverre gir ulemper for omgivelsene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Strekningen Oslo S-Ski blir i denne helgen stengt for togtrafikk (vennligst se NSB sin nettside for mer informasjon). På dagstrekningen (mellom Langhus hagesenter og Ski-morenen) skal det blant annet arbeides med fornyelse av Østfoldbanen. På Ski stasjon utføres ulike typer grunnarbeid. Ved vendesporet for Ski stasjon (på sørsiden av Finstadtunnelen) skal vegetasjon ryddes. Arbeidene starter lørdag 11. februar kl. 02 og slutter søndag 12. februar kl. 14. Det mest støyende arbeidet denne helgen vil være sprengning og pigging i området ved Endsjø bro (7-23). Det vil også pigges i området ved Langhus hagesenter (7-21).

Arbeidet er viktig for utbyggingen Follobanen, som pågår i Ski frem til 2020. Bane NOR beklager ulempene anleggsperioden medfører.

Støy i tiden fremover
I februar fortsetter anleggsvirksomheten i Ski og det blir dessverre en del støy. 

I Ski-morenen er det planlagt noe spunting mandag-lørdag (7-21).
Det vil også gjøres annet støyende arbeid i området Ski-morenen-Ski stasjon på hverdager og lørdager (7-23).
På dagstrekningen vil knuseverket være i drift på dagtid (7-19) på hverdager. 
I krysset Kirkeveien/Jernbaneveien vil det være noe støyende arbeid (7-23) hverdager og lørdager (se også eget nabovarsel på Follobaneprosjektets nettside).
På søndager kan det bli behov for å utføre enkelte arbeidsoperasjoner. Dette arbeidet skal ikke være spesielt støyende.
Ved Nordbyveien bro kan det bli behov for døgnkontinuerlig arbeid i februar. Dette arbeidet er imidlertid ikke spesielt støyende.