Og navnet ble; Roåstunnelen

I Ski arbeides det for fullt med tunnelportalen ved Langhusveien. Nylig ble det klart at en av tunnelene som leder inn i portalen får et lokalt navn; Roåstunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Navnet har den fått etter gården Roås, som ligger like ved. Tunnelen vil bestå av en blanding av betong og fjelltunnel, og blir i underkant av 1000 meter lang.

Follobanens 20 kilometer lange jernbanetunnel har nylig fått navnet Blixtunnelen. Navnet har den fått etter den kjente arkitekten og ingeniøren Peter Andreas Blix (1831-1901), som blant annet har tegnet stasjonsbygninger til Østfoldbanen og ledet de arkeologiske utgravningene i Gamlebyen i Oslo da Østfoldbanen ble bygget. Blixtunnelen får to atskilte tunnelløp mellom Oslo S og Langhus.

Omfattende jernbaneanlegg
Det er forbindelsesspor øst som går inn i Roåstunnelen (se illustrasjonen under). Roåstunnelen krysser under den omlagte Østfoldbanen og inne i Follobanens tunnelportal krysser den over Blixtunnelen. Tunnelboremaskinene som graver Blixtunnelen kommer etter planen ut i Ski vinteren 2018. Roåstunnelen skal være ferdig før tunnelboremaskinene når Ski.

I dag pågår det blant annet sprengningsarbeid og graving i området ved tunnelportalen, og støpingen av tunnelinnløpet til Blixtunnelen er påbegynt. Byggestart for Roåstunnelen er planlagt til høsten.

Her går den inn….Kilde: Bane NOR/Follobanen

….og her kommer den ut. Kilde: Bane NOR/Follobanen

Bidrar til effektiv trafikkflyt
Forbindelsesspor øst bidrar, sammen med forbindelsesspor vest, til å bedre krysningsmulighetene for blant annet godstrafikk på Østfoldbanen. Godstog, som ofte holder en vesentlig lavere hastighet enn persontog, vil kunne benytte forbindelsessporene til venting og dermed slippe forbi persontog på Østfoldbanen. På denne måten sørges det for en effektiv trafikkflyt inn til Ski stasjon og Oslo.