Nye Nordbyveien bro åpnet

Ski har fått sitt nye landemerke: Nye Nordbyveien bro. Etter måneder med omkjøring, flyter igjen trafikken over utvidet jernbanetrasé ved Ski jernbanestasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nye Nordbyveien bro ble åpnet for trafikk i løpet av den siste sommerhelgen med togstans, og klargjort før togtrafikken igjen går som normalt. Filmen over viser byggingen av Nordbyveien bro fram til åpning. 

Den nye Nordbyveien bro, som ble åpnet for trafikk søndag 6. august kl. 19.45, strekker seg med høye buer over den utvidede jernbanetraseen. Hver av buene veier 20 tonn. Broen er drøyt 45 meter lang og 18,4 meter bred. Den har to kjørefelt, sykkelfelt og fortau på begge sider. I østenden av broen er det etablert to midlertidige bussholdeplasser. Kirkeveien og Nordbyveien er åpnet for trafikk, mens Jernbaneveien fortsatt er stengt grunnet anleggsaktivitet.

Nordbyveien bro ble åpnet for trafikk søndag 6. august. Foto: Bane NOR.

Bane NOR mente det var realistisk med åpning våren 2017, og beklager utsettelsen. Det er viktig at Ski-samfunnet igjen har trafikk over broen og det nye trafikkanlegget som er del av det som blir Skis store kollektivknutepunkt. Over broen av betong og stål går biler, sykler og fotgjengere mellom øst og vestsiden av Ski sentrum. Den gamle broen ble revet i mars 2016. 

 Slik så gamle Nordbyveien bro ut før riving i mars 2016. Foto: Bane NOR.

Østfoldbanen åpner for trafikk

Torsdag 3. august veltet en mobil anleggskran på Ski stasjon i sammenheng med arbeidet som ble utført i løpet av sommerens seks uker lange stengning av Østfoldbanen. Velten førte ikke til noen personskader, men deler av kontaktledningsanlegget som gir strøm til togene ble revet ned. Skadene ble raskt utbedret, og Østfoldbanen åpner som planlagt 7. august.

Del av viktig kollektivknutepunkt

Når utbyggingen av Follobanen er ferdig i desember 2021, vil Ski ha et moderne kollektivknutepunkt som bidrar til et fornyet sentrumsområde. Hele det nye kollektivknutepunktet/jernbanestasjonen skal etter planen stå ferdig i 2020, selv om hele Follobaneprosjektet sluttføres senere. Den første nye delen av Ski stasjon åpnes etter planen allerede i 2018.

Stasjonen får seks spor, tre plattformer, reisetorg på både øst- og vestsiden og utvidet parkeringsområde for bil og sykkel. Det blir også en 10 meter bred gjennomgående gangforbindelse under plattformene som forbinder øst- og vestsiden av Ski stasjon.

Nye Nordbyveien bro er bygget av totalentreprenør OHL, med Bane NOR som byggherre.

Fakta om Nordbyveien bro

  • Broen har et spenn på 45 meter, lagt på to armerte langkar i betong.
  • De to stålarkene på hver side av broen er 9 meter høye, og er produsert i Spania.
  • Broen er 18,4 meter bred (målt fra ytterkantene).
  • Broen er spennarmert i to retninger, en teknikk som brukes for å øke spennvidden på betongdekket.
  • Stålarkene er forankret til brodekket med 16 festepunkter, hver på 60 mm.