Kunstnere og elever samarbeider om kunst på Ski stasjon

Mens arbeidet ved Ski stasjon pågår skal kunstnerne Ebba Moi og Anas Salamah skape kunst på stasjonen sammen med elever fra Ski ungdomsskole.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ski-samfunnet er under omfattende utvikling og endring, ikke minst på grunn av Bane NORs utbygging av nye Ski kollektivknutepunkt midt i Ski-byen. Den nye og moderne stasjonen med seks plattformer, reisetorg, busstasjon med mer vil forbinde øst- og vestsiden av Ski og er tilpasset Skis by-utvikling.

I samarbeid med KORO (Kunst i Offentlige Rom) og Bane NOR skal kunstnerne Moi og Salamah skape et midlertidig kunstprosjekt sammen med elever i en valgfagsklasse på Ski ungdomsskole. Med arbeidstittelen «Fargene i Ski» begynte de to kunstnerne i forrige uke sine forberedelser og arbeid med elevene. Gjennom de neste ukene skal de se på fargene i byen og landskapet. –Jeg ønsket å invitere en gruppe elever til å undersøke Ski gjennom farger. Mitt mål er at de vil se sin hjemby med nye øyne og at vi sammen kan skape nye fortellinger om Ski, sier Ebba Moi.

Kunstprosjektet skal munne ut i et veggmaleri i undergangen på Ski stasjon. Veggmaleriet skal males direkte på de flislagte veggene i undergangen. Kunsten kan oppleves på Ski stasjon fra høsten 2017 til våren 2018. Etter dette tas det vekk når Follobaneprosjektet går i gang med hovedarbeidene på østsiden av stasjonen etter sommeren 2018.  

I tillegg til dette midlertidige kunstprosjektet får nye Ski stasjon et permanent kunstverk. Et 66 meter bredt kunstverk vil stå ferdig til den nye stasjonen åpnes våren 2020.

Les mer om det midlertidige kunstprosjektet og den permanente kunsten.  Kilde: Signe Marie Andersen

Kilde: Signe Marie Andersen

Kilde: Signe Marie Andersen

Kilde: Signe Marie Andersen