Informasjon om trafikkavvikling over Nordbyveien bro

Arbeidene med Nordbyveien bro og de tilhørende veiene Nordbyveien og Kirkeveien nærmer seg slutten. Nordbyveien bro og Nordbyveien ligger an til å bli ferdig innen begynnelsen av juni. I Kirkeveien behøves det noe mer tid til å ferdigstille veisystemet slik at trafikken kan gå over Nordbyveien bro.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette betyr at man må vente med å benytte Nordbyveien bro til arbeidet med veisystemet i Kirkeveien er klargjort for trafikk.  

Årsaken til at man trenger mer tid i Kirkeveien er at det er mange og krevende arbeidsoperasjoner som må utføres for å tilpasse veien til den nye broen, inkludert å legge ny infrastruktur (kabler, vann og avløp) og justeringer til den eksisterende infrastrukturen. 

Entreprenøren OHL opplyser at man intensiverer arbeidet for å bli ferdig slik at man kan avvikle trafikk over broen. Målet er å kunne åpne for trafikk i juli, men det jobbes for å kunne få dette til raskere.  

Bane NOR og entreprenøren beklager og vi forstår at dette medfører ulemper for Ski-samfunnet. Det jobbes for at trafikken skal kunne gå over broen så tidlig som mulig.