Fremdrift i perioden til nyttår

Ny gangvei og åpning av Waldemarhøyveien er blant aktivitetene som står på planen i Ski i perioden fra 27. nov til 2. jan.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Uke 48
Jernbaneveien: Nye kummer og rør skal legges på østsiden av Jernbaneveien, derfor må gangveien mellom Jernbaneveien 2 og 4 stenges. Trappen forblir åpen.

Kirkeveien: Begge gangfeltene er åpnet, og vil kun stenges for mindre arbeid. Blant annet skal et rør legges om på hjørnet ved Ski dagligvare.

Støyende arbeid: Etter planen vil aktivitetsnivået være normalt i perioden uke 48 - 49. Knuseverket ved Langhusveien vil være i gang hele uken, men kun på dagtid.

Uke 49
Jernbaneveien: Gangveien mellom Jernbaneveien 2 og 4 vil etter planen gjenåpnes for gående, og vil forbli åpen fram til 2018.

Forbindelsen Ski stasjon – Nordbyveien bro: En ny midlertidig gangvei blir åpnet i løpet av uke 49, og den vil gå nærmere sporet. Den nåværende gangveien vil bli gravd opp som et ledd i arbeidet med Jernbaneveien.

Waldemarhøyveien: Det skal legges grus slik at veien kan åpnes i løpet av uken. Asfalteringen av veien gjøres i løpet av 2018.

Uke 50
Jernbaneveien: I perioden uke 49 – 50 vil den midlertidige parkeringsplassen utendørs bli gravd opp. 

Uke 51
Ski: Det vil være mindre anleggsaktivitet i perioden fram til 2. januar, men noe arbeid kan forekomme.