Follobaneprosjektet i Ski flytter til Kvakestad

Bane NOR/Follobaneprosjektet flytter til prosjektets riggområde på Kvakestad. Med dette blir byggherren Bane NOR samlokalisert med hovedentreprenøren OHL.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I dag holder Follobaneprosjektet til i Holteveien i Ski sentrum, mens OHL holder til i riggområdet ved Langhusveien på Kvakestad. Riggområdet ligger like nordøst for Blixtunnelens munning i Ski. Den nye adressen blir Langhusveien 77.   

Riggen: Slik ser de nye lokalene ut. Kilde: Bane NOR/Follobaneprosjektet

Planleggingen og gjennomføringen av flytteprosessen har pågått en stund og nå er riggen og alle nødvendige fasiliteter ferdigstilt. Follobaneprosjektet er på plass fra mandag 14. august.

For å komme til riggen kan man kjøre bil, gå, sykle eller ta buss 510 som går fra Ski sentrum.