Busstoppet flyttes og gangveien blir ny

Busspassasjerer får kortere vei til Ski stasjon for i kveld flyttes holdeplassene til Nordbyveien bro. De får også en splitter ny gangvei i løpet av kort tid.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I kveld,16. oktober, flyttes busstoppene nærmere den midlertidige gangveien, som går fra broen ned til Ski stasjon.
Denne uken starter i tilegg arbeid med en ny midlertidig gangvei, som skal stå klart innen kort tid.
Den skal bli bredere, utstyres med tak og ha egne lysskilder som skal lyse opp veien i de mørke vintermånedene. Entrepenøren OHL opplyser at rekkverk og andre tiltak skal være på plass, slik at alle kan ta i bruk den nye midlertidige gangveien.