Brobuer på plass i Ski

Nye Nordbyveien bro begynner nå for alvor å ta form. Tidligere er fundamentene og dekket på broen støpt og i påsken ble de karakteristiske brobuene heist på plass.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hver av buene veier 40 tonn og måtte av sikkerhetshensyn monteres mens togtrafikken var stanset. Buene kommer langveisfra. De er laget i Spania, fraktet med skip til Danmark og transportert videre med lastebil til Ski. 

Med dette er begge brofundamentene og brodekket på plass, i tillegg til brobuene og en av broens bærebjelker. Fortsatt gjenstår det en del arbeid med broen, blant annet skal den andre av brobjelkene støpes, asfalt legges, rekkverk på plass og belysning monteres. Arbeidet med veisystemene i Kirkeveien/Jernbaneveien-passasjen og Nordbyveien må også ferdigstilles før trafikken kan gå som før, men nå over Skis nye landemerke; nye Nordbyveien bro.

Her kan du se bilder av monteringen!

Klar til å løftes: En av brobuene gjøres klar til å heises opp før den monteres. Buen løftes ved hjelp av kran og stropper. Kilde: Bane NOR/Follobanen

Heises på plass: Det kreves stor presisjon og møysommelig arbeid for å få brospennet på plass. Kilde: Bane NOR/Follobanen

Siste finpuss: Skjøtet mellom de ulike delene av brospennet på broens nordside sveises sammen. Kilde: Bane NOR/Follobanen

Resultatet: Buene er på plass og togtrafikken kan igjen gå ved Ski stasjon. Kilde: Bane NOR/Follobanen