Åpnes ikke for vanlig trafikk i Jernbaneveien

Bane NOR ønsker ikke å åpne for vanlig trafikk i Jernbaneveien fordi den er planlagt for kollektivtransport.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

– Jernbaneveien bør ikke åpnes for vanlig trafikk. Veien er planlagt for kollektivtrafikk og «myke trafikanter», forklarte Janette Brask, prosjektleder for Follobaneprosjektet i Ski, under et møte med formannskapet i Ski kommune torsdag.

Brask forklarte at lys-reguleringen er satt opp slik at busser prioriteres. I tillegg øker Ruter frekvensen på bussavganger. 

– Beboere og næringer skal fortsatt ha tilgang til sine hjem og kontorer, men skal Ski være en kollektivkommune så må kollektivtrafikken prioriteres, sa Brask.

Avklaringer kommer
Det har kommet reaksjoner de siste dagene på lite synlig anleggsaktivitet ved Jernbaneveien. Det har til dels vært stor frustrasjon, noe Brask forstår godt.

– Bane NOR forstår frustrasjonen, men entreprenøren er avhengig av helt nødvendige tekniske avklaringer, sier hun.

­– Vi har også et krav om at trærne ved stasjonen skal tas hensyn til. Dessverre er ikke alle trærne friske, rotsystemet kommer i konflikt med anleggsarbeidet og vi må finne ut hva de tåler av tilpasninger til veiarbeidet.  Nødvendig ekspertise er involvert. Bane NOR verken kan eller ønsker å felle trær uten godkjenning og på solid faglig grunnlag.

I den siste tiden har fagpersoner, kommunen og entreprenører vært på befaringer for å vurdere løsninger for trær og anleggsarbeid.

– Hvis det viser seg at trær må tas ned, må vi vurdere landskapsplanen for den nye stasjonen på nytt.

Tidsplan
– Totalt sett har ulike årsaker medført at ferdigstillelse av øvre del av Jernbaneveien må forskyves til nyåret. Som byggherre forventer vi at entreprenøren sluttfører dette arbeidet så raskt som mulig, men forstår at fremdriften blant annet er avhengig av værforhold og tekniske avklaringer. Formannskapet i Ski ble informert om dette i møtet 19.oktober.

Hvorfor jobbes det ikke andre steder på Jernbaneveien. Mange har observert at lite skjer der?

– Det henger blant annet sammen med at arbeidet kan påføre skader på trærne og det kan også eventuelt skape farlige situasjoner, og legger til at til tross tidvis liten aktivitet i Jernbaneveien går arbeidet greit unna i andre deler av anlegget i Ski.

Arbeidet har ført til at fotgjengerfelt er stengt i øvre del av Jernbaneveien. Hva gjør Bane NOR for å bedre situasjonen?

– I samarbeid med vår entreprenør OHL har vi åpnet en passasje for gående ved Jernbaneveien 2, slik at de ikke må gå omveier for å komme til butikker og til broen. Når arbeidet tas opp i området, vil passasjen stenges og vi vil se på andre løsninger. Sikkerheten må vi alltid ivareta, sier prosjektleder Janette Brask.