Vinner kåret: Kunst til nye Ski stasjon

Kunstneren Tiril Schrøder har vunnet konkurransen om kunstprosjekt til nye Ski stasjon. Det nye kollektivknutepunktet er del av Follobaneprosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Slik blir det når nye Ski stasjon står ferdig. Illustrasjon Jernbaneverket.

Det er betongveggen som vender mot Ski sentrum som får kunstverk når nye Ski stasjon etter planen står ferdig i 2020. Hele det store Follobaneprosjektet skal etter planen være ferdig i desember 2021.

Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid, og som en del av dette skal Ski stasjon bygges ut med tre plattformer, seks spor, reisetorg, en bred undergang med mer. Det er organisasjonen KORO, Kunst i offentlige rom, som står for utvelgelsen av utsmykning, i samarbeid med Jernbaneverket og Follobaneprosjektet.

Konkurranse
I november i fjor ble fire kunstnere invitert til en lukket konkurranse om kunst til den nye stasjonen. En jury har vurdert konkurransebidragene, og Tiril Schrøders bidrag vil bli det som produseres og som møter reisende, ansatte og forbipasserende på nye Ski kollektivknutepunkt.  

Stort kunstverk
Tiril Schrøder (f. 1969) har bred utstillingsbakgrunn fra inn- og utland, og er også professor ved Kunsthøgskolen i Oslo. I vinnerutkastet har hun tatt hele betongveggen som vender mot Ski sentrum i bruk – kunstverket vil fungere som én stor kollasj som måler hele 66 meter i bredden, og fire meter i høyden. Kollasjens elementer skal trykkes på baksiden av herdede glassplater som skal festes til betongveggen og utgjøre et helhetlig landskap med en rekke detaljer.

KORO formidler det slik: Skyer, trær og himmel utgjør en stor del av motivet i Schrøders store, harmoniske veggverk, sammen med hus og blokkbebyggelser. Landskapet og detaljene er fulle av referanser til Ski og omegn, satt sammen fra ulike tidsepoker og steder i lokalmiljøet. En stor, flyvende kråke fungerer som en påminner om at Ski kommune en gang het Kråkvik, mens en hest viser til hestene i kommunevåpenet. Også natur og friluftsliv dukker opp som motivelementer i bildet, blant annet med referanser til Tømmerås, kommunens høyeste topp. I Schrøders kunstverk vil natur og kultur fungere sammen, som elementer som vokser sammen og styrker hverandre og utgjør en helhetlig identitet.

– Det har vært viktig for meg at verket skal knytte seg til stedet Ski og passe inn både historisk og i nåtid. Jeg har vært opptatt av at dette vil være et kunstverk folk daglig skal forholde seg til, og at det dermed ikke bør være for forstyrrende, snarere litt dempet. Når man beveger seg forbi det kan man feste seg ved forskjellige ting. Opplevelsen av det blir også ulik alt etter hvilken avstand man ser verket fra, sier Tiril Schrøder. 

Verk av Tiril Schrøder er innkjøpt av Norsk kulturråd, Nasjonalgalleriet og Museet for Samtidskunst.

Kunst i offentlige rom (KORO):

Nettside

Kontaktpersoner: Solveig Aalberg 40 45 53 24 og Tiril Schrøder 945 23 304

Detaljer fra kunstprosjekt til nye Ski stasjon. Illustrasjon Jernbaneverket.