Trapper opp arbeid med Nordbyveien bro

Status for Nordbyveien bro viser at Jernbaneverkets entreprenør trenger noen måneder ekstra før broen kan åpnes for gjennomkjøring. Broen, som blir et nytt landemerke for Ski-byen, vil være klar for gjennomkjøring våren 2017.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverkets første beregninger gikk ut på at arbeidet med nye Nordbyveien bro ville ta ett år. Arbeidet startet påsken 2016.

Senere gjorde entreprenøren nye beregninger som viste at broen kunne bli ferdig for gjennomkjøring i 2016 (se sak her).

– Entreprenøren og Jernbaneverket har rett og slett vært litt for optimistiske. Utfordrende grunnforhold og arbeid nær jernbanesporene har vist seg å være krevende, sier Jernbaneverkets prosjektleder for Follobanen i Ski, Janette Brask.

Krevende anleggsarbeid
Det er et omfattende og komplisert arbeid som må til for å bygge Skis nye bro.

-Store deler av anleggsarbeidet foregår tett inntil jernbanesporene. Av sikkerhetsmessige grunner må togtrafikken stanses og strømmen være stengt av. Det er derfor entreprenøren må gjøre viktig anleggsarbeid når det er såkalte «brudd», det vil si når togtrafikken stanses, sier Janette Brask.

– Hvis noen synes det til tider kunne vært litt mer aktivitet ved broen skyldes det blant annet at vi må vente til perioder da togtrafikken er stanset, understreker Brask.

Avansert byggverk: Bildet viser broen slik den vil se ut når den er ferdig, den vil da bestå av et landkar på hver side av jernbanesporet og et karakteristisk buet brospenn. Nederst i bildet ser man også de omfattende grunnarbeidene som sørger for at broen blir bygget på en sikker måte. Spunten (i grønn farge) er nødvendig for at jordmassene ikke skal rase ut ved utgraving og stag med forankring (i hvit og gul farge) sørger for at spunten holdes på plass.  Kilde: Jernbaneverket

 Neste fase
-Vi går nå inn i en fase der vi setter inn flere ressurser for å bli ferdig, flere maskiner i arbeid og flere folk, sier prosjektdirektør Francisco Soto i OHL (Obrascòn Huarte Lain), som er hovedentreprenøren for arbeidet med Nordbyveien bro og for resten av Follobanen i Ski.

  – Nordbyveien bro er en spennende og krevende konstruksjon. Vi kan love at Ski blir stolte over den nye broen, avslutter Soto.

Follobaneprosjektet, som er Norges hittil største enkeltprosjekt innen samferdsel, er nå i full utbygging i Oslo, Åsland og Ski. I Ski pågår arbeidet med tunnelportalen til det som blir Nordens lengste jernbanetunnel samtidig med anleggsarbeid i dagsonen og ved det som blir Skis nye moderne kollektivknutepunkt, inkludert Nordbyveien bro.

Landemerke: Når Nordbyveien bro er ferdig vil dette bety at Ski får et nytt flott landemerke som forbinder øst- og vestsiden av Ski stasjon. Kilde: Jernbaneverket