Støybildet i januar

Byggingen av Follobanen fører dessverre til støy i anleggsperioden. Jernbaneverket og entreprenøren OHL beklager ulempene. I januar vil det generelt være mye anleggsvirksomhet som kan støye, mens det vil være flere ulike anleggsaktiviteter som kan medføre høy støy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Den mest støyende aktiviteten - spunting - vil foregå i området fra Kapelldammen/Ski-morenen til Nordbyveien bro på hverdager og lørdager fra 7-21. Forankring av spunt vil pågå i samme område fra 7-23 på hverdager og lørdager.  

Ved Ski stasjon vil det pågå grunnarbeid (kalksementstabilisering) på hverdager og lørdager fra 7-23.

På dagstrekningen vil knuseverket være i drift på dagtid (7-19) på hverdager.

Det vil også være andre anleggsarbeider på hverdager og lørdager fra 7-23, som for eksempel graving, men disse aktivitetene er ikke spesielt støyende. 
 
Vi anbefaler å unngå opphold over lengre tid i umiddelbar nærhet av arbeidene, bruk eventuelt hørselvern/ørepropper. Ørepropper kan hentes i Follobanens lokaler i Holteveien 5 og deles ut i stasjonsområdet i perioder med spesielt høyt støynivå.