Spørsmål og svar om sommerarbeidene i Ski

I månedene fremover skal nye Nordbyveien bro bygges og spunting, graving og sprengning utføres på hele strekningen fra Langhus i nord til Ski stasjon i sør. Fordi arbeidet skjer tett ved eller i sporområdet, blir togtrafikken dessverre redusert denne sommeren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

1. Hvor og når pågår arbeidene?Arbeidene startet 25. juni og avsluttes 8. august kl.03.00, og foregår i området mellom Langhus i nord og sør for plattformene på Ski stasjon.

2. Hvilke arbeider gjennomføres?   
Det er mye viktig arbeid som utføres i sommer. Dette inkluderer grunnarbeid som spunting, pæling, graving og sprenging. Det blir også utført arbeid i forbindelse med nye Nordbyveien bro, dagens Østfoldbane og ny trasé for fjernvarme.

3. Påvirker arbeidene togtrafikken?
Togtrafikken vil være helt stanset fra 25. juni til 4. juli kl. 03.00 og fra 1. august kl. 02.00 til 8. august kl. 03.00. I perioden fra 4. juli til 1. august vil det være redusert togtilbud. Se nsb.no for mer informasjon om alternativ transport.

4. Blir det mye støy i sommer?  
Anleggsarbeidene i sommer medfører støy, og spesielt spuntingen vil merkes godt. I perioden 25. juni - 3. juli skal det spuntes dag, kveld og natt i området mellom Kapelldammen og Nordbyveien bro. I perioden fra 3. juli til 1. august vil spuntingen avsluttes innen kl. 23.
I perioden 1. - 7. august skal det arbeides dag, kveld og natt i området Nordbyveien bro og inne på Ski stasjon. Det skal ikke spuntes på natt i denne perioden og derfor blir støyen mindre enn antatt. Arbeidene kan merkes for de nærmeste naboene.

 Jernbaneverket beklager ulempene støyen medfører.

5. Hvorfor skal det spuntes?
Når man jobber med jernbanespor er det avgjørende at grunnforholdene er stabile. Spuntingen hindrer eventuelle utglidninger av masser, og skjer ved at det vibreres lange stålplater ned i bakken. Disse platene stabiliserer grunnen.

6. Hvorfor må det spuntes om natten?
Jernbaneverket har forståelse for at spunting kan være støyende for de nærmeste naboene, og har jobbet for å unngå spunting på nattestid i sommer. Mesteparten av spuntingen vil foregå på dag- og kveldstid, men i perioden 25. juni - 3. juli er det også behov for å spunte om natten for å utnytte perioden uten togtrafikk på best mulig måte. Jernbaneverket tilbyr alternativ overnatting for de mest berørte.

7. Det støyet mye i fjor – blir det like ille i år?
Det er mye bebyggelse i Ski sentrum, og både naboer og næringsliv vil merke arbeidene. Det er vanskelig å forutse eksakt hvor mye støy det blir i sommer, siden grunnforholdene varierer mye i områdene der det spuntes. 

8. Kan støyen reduseres?  
Jernbaneverket har stor forståelse for at støyen til tider kan være plagsom, og i samarbeid med vår entreprenør gjør vi vårt ytterste for å redusere ulempene støyen medfører. Dette er noen av tiltakene;  

  • Arbeidene er tilpasset slik at støyende arbeider unngås i helger og nattestid i store deler av perioden (juli)
  • For de mest berørte naboene tilbyr vi alternativ overnatting i perioden 25. juni - 3. juli og i perioden 1. - 7. august (les mer i vårt nabovarsel for sommeren).
    Merk! Planene for perioden 1.-7. august er endret. Det skal ikke spuntes på natt, men utføres mindre støyende arbeider. Disse arbeidene kan merkes for de nærmeste naboene rundt Nordbyveien bro.
  • Støybarrierer settes opp i spesielt utsatte områder
  • Det legges inn pauser i forbindelse med tilrigging og flytting av maskinelt utstyr
  • Deler av arbeidene utføres med støysvakt utstyr.

Jernbaneverket tilbyr øreplugger til alle som ønsker det (kan hentes i resepsjonen i Holteveien 5 alle hverdager på dagtid). Andre støydempende tiltak vurderes kontinuerlig slik at ulempene for folk i Ski blir minst mulig.

9. Tilbyr Jernbaneverket alternativ overnatting?
Alternativ overnatting tilbys de mest berørte naboene i perioden 25. juni - 3. juli og fra 1. – 7. august. Send forespørsel om overnatting til follobanen@jbv.no, så vil vi forsøke å etterkomme ditt ønske. Jernbaneverket ser på aktuelle støykart og vurderer den ulempen vi eventuelt påfører boligen.

Merk; Fristen for alternativ overnatting er gått ut. Vi forsøker imidlertid, i den grad det er mulig, å innfri ønsker om alternativ overnatting også etter fristen er gått ut dersom det er ledige rom på overnattingsstedet.

10. Hvem kan jeg kontakte dersom jeg har spørsmål?
Har du spørsmål om disse arbeidene, vennligst ta kontakt med:

  • Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Jacob Kielland Haug på telefon 932 88 761 eller follobanen@jbv.no

Alternativt:

  • Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt Nina Emilie Pay på telefon 922 04 141 eller follobanen@jbv.no

 Follobaneprosjektet kan også kontaktes via Jernbaneverkets felles sentralbord på telefon 05280.