Sprengningsarbeid ved Nordbyveien bro

I løpet av de neste ukene vil det bli utført enkelte sprengninger på nordvestsiden av Nordbyveien bro/Ski-morenen. Dette fører til at det nordlige området på Ski stasjon og gangbroen over togsporet stenges i en kort periode av sikkerhetsmessige grunner. Jernbaneverket tilbyr SMS-varsling til befolkningen i Ski i forbindelse med dette arbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sprengningene er en nødvendig del av arbeidet med nye Nordbyveien bro. Sprengningene vil være små og kontrollerte, og sikkerhetsanalyser er gjennomført.

Jernbaneverket beklager de ulempene anleggsvirksomheten kan medføre.   

SMS-varsling
Dersom du ønsker Follobaneprosjektet varslingstjeneste på SMS, send kodeord MORENE til 26112 for å motta varsel om sprengningene (tjenesten er gratis). For å stanse tjenesten, skriv MORENE STOPP.

Nyheter fra Follobaneprosjektet
Follobanen bygges nå for fullt fra fem riggområder fra Oslo til Ski. Ved å registrere din mailadresse kan du velge mellom nyheter fra hele eller deler av prosjektet og hvor ofte du vil motta nyhetene.

Påmelding: www.jernbaneverket.no/follobanennyheter