Nabovarsel: Støyende arbeider i Ski i sommer

I forbindelse med bygging av den nye Follobanen skal Jernbaneverket og entreprenørselskapet OHL jobbe i Ski i sommer. Arbeidene vil pågå i seks uker. Jernbaneverket beklager at arbeidene medfører støy for befolkningen i Ski.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er mye viktig arbeid som skal utføres i sommer, blant annet spunting, graving og sprenging. Det skal også arbeides med nye Nordbyveien bro og dagens Østfoldbane. I tillegg skal det arbeides med en ny trasé for fjernvarme og fjernes vegetasjon.

Arbeidene medfører støy og spesielt spuntingen vil merkes godt i denne perioden. Mesteparten av spuntingen vil foregå på dag- og kveldstid, men i perioden 25.6-3.7 og i perioden 1.8-7.8* er det også behov for å spunte på natten. Jernbaneverket tilbyr i forbindelse med dette alternativ overnatting for de mest berørte naboene.

Les mer i nabovarselet her.  

* Merk! Planene for perioden 1.-7. august er endret. Det skal ikke spuntes på natt, men utføres mindre støyende arbeider. Disse arbeidene kan merkes for de nærmeste naboene rundt Nordbyveien bro. For de nærmeste naboene tilbyr vi hotell.