Nabovarsel: Støyende arbeid i Ski

Jernbaneverket og entreprenøren OHL utfører 29.-30. oktober bygge- og anleggsaktiviteter som medfører støy for befolkningen i Ski. Jernbaneverket beklager ulempene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I helgen skal det spuntes rundt Nordbyveien bro og arbeides med riving av det vestre brofundamentet. Kilde: Jernbaneverket

Strekningen Oslo S-Ski blir i denne perioden stengt for togtrafikk (se NSB sin nettside for mer informasjon).

Arbeidene starter lørdag 29. oktober kl. 02.00 og slutter søndag 30. oktober kl. 12.45.

Denne helgen skal det spuntes rundt Nordbyveien bro og arbeides med riving av det vestre brofundamentet. I Ski-morenen (området mellom Kapelldammen og Nordbyveien bro) skal det gjøres ulike grunnarbeider (forankring av spunt, boring og utgraving av spunt).

På dagstrekningen skal Endsjø bro løftes vekk og det skal arbeides med å rive brofundamentene på Endsjø og Roås bro. Her skal det også arbeides med flytting og fornying av Østfoldbanen og det skal graves ved jernbanesporet nord for Roås gård.

De mest støyende arbeidene vil foregå på dag- og kveldstid.

Støyende arbeid i tiden fremover
I høst fortsetter anleggsvirksomheten i Ski og det blir dessverre en del støy. I oktober og november vil det mest støyende arbeidet i hovedsak foregå på dagtid.

I Ski-morenen og ved Ski stasjon skal det spuntes på dagtid (7-19) på hverdager.
I Ski-morenen og ved Nordbyveien bro skal det forankres spunt på dagtid (7-19) på hverdager og lørdager.
I området ved Ski stasjon skal det utføres ulike grunnarbeider på hverdager og lørdager på dag- og kveldstid (7-23).
På dagstrekningen vil knuseverket være i drift på dagtid (7-19) på hverdager.
Sprengningsarbeidet ved Langhusveien mellom Roås og Endsjø fortsetter også i høst.

Nyhetsvarsling
Ønsker du å holde deg oppdatert om hva som skjer i Follobaneprosjektet? Nå kan du abonnere på nyheter fra Follobaneprosjektet – les mer om hvordan du melder deg på i nabovarselet.