Nabovarsel: Støyende arbeider i Ski i august

Jernbaneverket og entreprenørselskapet OHL vil 27.-28. august utføre bygge- og anleggsaktiviteter som medfører støy for befolkningen i Ski. Jernbaneverket beklager ulempene som dette anleggsarbeidet medfører.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Denne helgen skal det bl.a. forankres spunt rundt Nordbyveien bro, arbeides med flytting og fornying av Østfoldbanen, sprenges ved Langhusveien og arbeides med en ny trasé for fjernvarme ved Ski stasjon.

Arbeidene starter 27. august kl. 02.00 og slutter 28. august kl. 13.00. Det støyende arbeidet foregår i hovedsak på dagtid. Det vil imidlertid bli noe støyende arbeid natten mellom 27. og 28. august i forbindelse med forankring av spunt rundt Nordbyveien bro. De nærmeste naboene i området rundt Nordbyveien bro har derfor blitt tilbudt alternativ overnatting.

Støyende arbeid i tiden fremover
I høst fortsetter anleggsvirksomheten i Ski og det blir dessverre en del støy. Det støyende arbeidet, inkludert spunting, vil i hovedsak foregå på dagtid.

Merk også at det skal være stopp i togtrafikken og støyende arbeid i Ski 24.-25. september og 29.- 30. oktober. Informasjon om dette sendes nærmere disse datoene.

Les hele nabovarselet her.