Tunnelmunningen i Ski tar form

Follobanen bygges nå ut for fullt i Ski. Store mengder masse er gravd ut og mye viktig anleggsarbeid er gjort i området der Follobanens tunnel kommer ut.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket og den spanske hovedentreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL) startet hovedarbeidene for snart ett år siden. Det er ikke vanskelig å se omfattende endringer i landskap og ved Ski stasjon siden den gang.

«Krateret» ved Langhusveien
Ved første øyekast kan noe som minner om et krater observeres når man kjører langs Langhusveien. I dette området kommer store tunnelboremaskiner (TBM) ut etter at de har boret seg gjennom fjell fra Åsland og her skal selve tunnelutløpet bygges. 

Siden april i år har det blitt sprengt og gravd i dette området og så langt har rundt 50 000 kubikkmeter fjell blitt fjernet. Steinene fraktes til et steinknuseverk like i nærheten der den knuses til mindre steiner og gjenbrukes senere som fylling i anleggsvirksomheten. 

Stor aktivitet: Gravemaskiner henter daglig ut store mengder masser. Steinene herfra fraktes til et steinknuseverk like bak fjellknausen øverst i bildet. Fortsatt gjenstår det å hente ut mye masser før man begynner å bygge selve tunnelutløpet.  Kilde: OHL

Slik blir det: Området ved tunnelmunningen blir seende slik ut når det er ferdig. Ytterst til høyre i bildet ser man den omlagte Østfoldbanen. Ytterst til venstre blir det jernbanespor for godstog (forbindelsesspor vest). Til høyre for forbindelsesspor vest kan man se inngående og utgående spor for persontog gå inn i tunnelmunningen, mens forbindelsesspor øst ligger til høyre for disse sporene.  Kilde: JBV/Follobanen

Tett på omgivelsene
Arbeidene pågår nære både vei, jernbane og gårdsdrift og det legges ned mye krefter for å påvirke omgivelsene minst mulig. Et eksempel på dette er etableringen av det som populært kalles «slengen», som lages for at man på en sikker måte skal kunne sprenge ut det resterende fjellet som ligger nære det eksisterende jernbanesporet, samtidig som togene fortsatt skal kunne gå. Når sprengningsarbeidene er ferdig flyttes jernbanesporet tilbake midlertidig før det til slutt legges over tunnelen når den er ferdig (se illustrasjon over). 

«Slengen»: I løpet av perioder med stans i trafikken i september og oktober er «slengen» på linjen etablert. Omleggingen av jernbanesporene krever at strømmen er av når man arbeider. De to sporene lengst til høyre sikrer at togtrafikken på Østfoldbanen kan gå som normalt.  Kilde: JBV/Follobanen

Tett på: Anleggsarbeidene skjer i et område med både veitrafikk, togtrafikk og gårdsdrift. Til høyre i bildet ser man Østfoldbanen hvor togene passerer nære anleggsarbeidene. Det er her «slengen» er etablert. I bakgrunnen skimter man Endsjø gård og tilhørende jorder. Til venstre kjører biler på Langhusveien. Kilde: JBV/Follobanen

Anna og Magda starter sin ferd mot Ski
I september var det stor stas da de to TBM-ene som går i retning Oslo ble døpt av statsminister Erna Solberg. Samtidig startet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opp den første fjellknuseren mot Oslo, og senere har den andre TBM-en lagt ut på sin ferd mot hovedstaden. De siste forberedelsene blir nå gjort før Anna fra Kloppa begynner sin ferd mot Ski innen midten av november, mens Magda fra Flåtestad starter opp senere i måneden.

Vi ønsker de rundt 2400 tonn tunge damene god reise og følger spent med på ferden!

Klar for avgang: Innen midten av november setter Anna fra Kloppa kursen mot Ski. Kilde: Nicolas Tourrenc/AGJV

Kjør Follobanen på strekningen Langhus-Ski her