Hva skjer i Ski?

Hovedarbeidene i Ski er i gang. Viktig arbeid er allerede utført; sprengning av påhugget til tunnelanlegget har startet, Nordbyveien bro er revet og grunnarbeid er gjennomført.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I månedene fremover skal nye Nordbyveien bro bygges og spunting, graving og sprengning utføres på hele strekningen fra Langhus i nord til Ski stasjon i sør. Fordi arbeidet skjer tett ved eller i sporområdet, blir togtrafi kken dessverre redusert denne sommeren.

  • 25. juni - 4. juli: Ingen togtrafikk
  • 4. juli - 1. august: Tog mellom Oslo S og Ski, men redusert tilbud
  • 1. august - 8. august: Ingen togtrafi kk

Vennligst se nsb.no for informasjon om buss for tog.

Dette skjer videre i 2016:

  • Spunting og graving på strekningen fra Kapelldammen til Ski stasjon
  • Sprengning ved Langhusveien mellom Roås og Endsjø for å bygge første del av Follobanens tunnel samt forbindelsesspor øst
  • Bygging av nye Nordbyveien bro med to kjørefelt, sykkelfelt og fortau på begge sider
  • Arbeid med Østfoldbanen.