Follobaneprosjektet på besøk i barnehage i Ski

Mange smilende ansikter møtte Jernbaneverket og entreprenøren OHL, som nylig besøkte Vestråt barnehage i Ski. Anleggsstøy er ikke gøy, men fargerike øreklokker kan hjelpe litt på i kortere perioder mens det bygges ut for fullt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tiltak som demper støyen for de som oppholder seg i nærheten av anleggsarbeidet har fokus i Follobaneprosjektet. Utdelingen av ørebeskyttelse er et lite tiltak, men ett av flere tiltak som gjøres for at de aller nærmeste naboene og befolkningen i Ski skal ha færrest mulig ulemper i anleggsfasen av prosjektet.

Ekstratiltak
Vestråt barnehage er en av de største barnehagene i Ski med sine 18 ansatte og 82 barn. Barnehagen ligger nordøst for Nordbyveien bro og skjermes delvis av bebyggelse. Den ligger et stykke fra anleggsarbeidet, men samtidig såpass nære at støyen kan høres godt når barna er ute og leker, og spesielt i perioder hvor det spuntes.

Støynivået i området måles fortløpende og er godt under det som anses som farlig. Likevel kan det være godt å ha mulighet til å sette på seg noe som demper støyen når man er utendørs eller når det er mye bråk innendørs.  

Tøffere enn toget! Alexander (til venstre) og Pater (til høyre) prøver de nye øreklokkene. Kilde: Jernbaneverket/Follobaneprosjektet (bildet gjengis etter avtale med foreldre og Vestråt barnehage).

Stående ovasjon: Hvis man skal dømme etter kroppsspråket til disse barna var øreklokkene populære? Kilde: Jernbaneverket/Follobaneprosjektet (bildet gjengis etter avtale med foreldre og Vestråt barnehage).

-Praktisk
Barnehagestyrer Arnfinn Jensen var fornøyd med at barna nå har tilgang til øreklokker i perioder der det trengs. – Små ørepropper er uhensiktsmessig og litt farlige for barna å bruke, samtidig er de vanskeligere å holde styr på. Disse øreklokkene er robuste og det er praktisk å ha dem liggende hvis det blir mye støy. Disse får vi nok god bruk for, sier Jensen.

  Mathea	, Anne (OHL) og Louise. Kilde Jernbaneverket/Follobaneprosjektet (bildet gjengis etter avtale med foreldre og Vestråt barnehage).

Hurra! En flott gjeng i Vestråt barnehage – fra venstre; Louise, Pater, Arnfinn (styrer), Alexander og Amalie. Kilde: Jernbaneverket/Follobaneprosjektet (bildet gjengis etter avtale med foreldre og Vestråt barnehage).