Arbeider på parkeringsplassen vest for Ski stasjon - fortsetter i høst

På grunn av anleggsarbeider ved Ski stasjon vil det i høst være redusert antall parkeringsplasser på vestsiden av stasjonen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ny informasjon publisert 17. august:
Arbeidene med omlegging av overvann- og spillvannsledninger ved parkeringsplassen vest for Ski stasjoner er nå avsluttet. I høst vil det være et redusert antall parkeringsplasser som er tilgjengelig i dette området, men minimum 120 plasser vil være tilgjengelige for publikum. Anleggsområdet vil være tydelig avgrenset med høyt gjerde.

Opprinnelig tekst publisert 8. juni:
På grunn av arbeider med omlegging av overvann- og spillvannsledninger, vil det i perioden 6. juni til og med 5. august 2016* være begrenset kapasitet på parkeringsplassen vest for Ski stasjon ved Vestveien.

Visse deler av parkeringsplassen vil i dette tidsrommet til enhver tid være stengt. Disse områdene vil være tydelig avgrenset med høyt gjerde.

Minimum 120 plasser vil være tilgjengelige for publikum gjennom hele perioden. Det vil imidlertid variere hvilke deler av parkeringsplassen som til enhver tid holdes åpne.
Innkjørselen til parkeringsplassen vil også endres underveis i perioden. Den nye innkjørselen vil være tydelig merket.

Vi beklager ulempene dette medfører for publikum, og håper på forståelse for at disse arbeidene er nødvendige for det videre arbeidet med nye Ski stasjon.

* Endret dato. Arbeidsperioden er forlenget.