Arbeid to lørdager i desember

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det skal utføres spuntearbeid i Ski-morenen og ved Nordbyveien bro lørdag 3. og lørdag 10. desember fra klokken 08:00 – 19:00. I tillegg skal det utføres bygge- og anleggsaktiviteter langs vestsiden av toglinjen, fra Nordbyveien bro og opp til Kapelldammen.

Jernbaneverket beklager de ulempene anleggsvirksomheten kan medføre.