Vannveggen ferdigstilles

I løpet av første halvdel av oktober ferdigstilles vannveggen på Ski stasjon øst. Bussterminalen endrer kjøremønster mens arbeidet pågår.

Nå monteres de flott rosa granittsteinene som skal pryde vannveggen (til høyre i bildet) på Ski stasjon øst.

Mandag 3. oktober starter arbeidet med montering av granitten ved vannveggen på Ski stasjon. Arbeidet har dessverre blitt forsinket i forhold til åpningen av Ski stasjon. Dette skyldes leveranseproblemer som nå er løst.

Skiltet omkjøring og av/påstigning for bussterminalen

Mens arbeidet pågår, vil sørgående fil i bussterminalen være stengt for trafikk. Sørgående busser vil i denne perioden gå fra den østre delen av bussterminalen som da midlertidig deles mellom nordgående og sørgående trafikk. Den midlertidige bussholdeplassen for sørgående busser blir da på sentraløya i bussterminalen, lengst i sør. Det vil være skiltet for reisende som skal til og fra bussterminalen.

Mindre støy på dagtid

Det vil mens arbeidet pågår være kortere perioder med boring i betong knyttet til innfesting av granittelementene. Arbeidet utføres mandag til fredag kl. 07.00-17.00, og skal etter planen være ferdig til 13. oktober.

Ski stasjon øst

Follobaneprosjektet omfatter bygging av ny jernbanestasjon i Ski. Prosjektet har bidratt til at hele stasjonsområdet nå er modernisert, og den nye stasjonen har blitt et landemerke i Ski-byen. Hele den nye  stasjonen ble åpnet for trafikk i august 2022.

Østsiden av stasjonen har i stor grad blitt lik vestsiden. Her er det nå en tredje plattform med to tilhørende spor, reisetorg med trappeamfi og vannveggen som nå er under ferdigstlling, samt et servicebygg med kiosk og sitteplasser.

Det er også bygd en ny bussterminal i Jernbaneveien i umiddelbar nærhet til reisetorget og venteplasser for busser, sykkelhotell, kiss & ride, taxiholdeplass, samt personalbygg for buss- og taxipersonale.