Varsel om beredskapsøvelse i Ski sentrum

21. januar skal det gjennomføres en beredskapsøvelse i Ski sentrum, i nærheten av Nordbyveien bro. Øvelsen vil foregå fra kl. 09.00 og vare i ca. 2 timer, og vi skal øve sammen med vår entreprenør OHL og nødetatene. Det kan derfor bli en del utrykningskjøretøy i tidsrommet.

ØVELSE ØVELSE: Fra tidligere øvelse i tunnel. 21. januar skal vi øve i Ski sentrum. Foto Bane NOR/Jan Ole Enlid

Hensikten med beredskapsøvelsen er å teste og styrke vår og OHL sin beredskap. Gjennom øvelsen vil nødetatene bli kjent med anleggsområdet, noe som er viktig for beredskapen dersom en uønsket hendelse oppstår. Øvelsen er en del av Follobaneprosjektets rutinemessige beredskapsaktiviteter med nødetatene.

Øvelsen skjer 21. januar, kl. 09.00 til ca. kl. 11.00.

I denne øvelsen skal vi øve på et scenario som innebærer personskader. Det kan derfor oppleves dramatisk for de som er i området, også på grunn av utrykningskjøretøyene. Hendelsen vi skal øve på kommer til å foregå i nærheten av den gamle jernbanelinjen inn mot Ski stasjon, i nærheten av Nordbyveien bro. Øvelsen vil derfor ikke påvirke togtrafikken.

Kontakt for mer informasjon:

  • Kommunikasjon/samfunnskontakt Mari Aa. Rjaanes, tlf. 977 47 762
  • Beredskapsleder Georg Nielsen, tlf. 911 30 280

Fakta om Follobaneprosjektet:

  • Tilrettelegger for redusert reisetid Oslo-Ski og dobbelt så stor togkapasitet mellom Oslo og Ski
  • 22 km nytt dobbeltspor
  • Omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, omlegging av spor til Østfoldbanen mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
  • Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
  • Første norske lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
  • Designes for hastighet opptil 250 km/t
  • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
  • Innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo