Naboinformasjon Ski: Grunnarbeid og noe støy

Arbeidet med østsiden av nye Ski stasjon pågår for fullt i ukene fremover. Det er særlig forsterkning av grunnen som gir støy. Ved morenen beklager vi støy på grunn av jordnagling.

Østsiden av nye  Ski stasjon tar form.  (Foto: Bane NOR)

Det kan bli lange dager med anleggsvirksomhet. Bane NOR og entreprenør OHL har avtalt at det ikke skal være støyende arbeid førstkommende søndag. Her kan du lese mer om Bane NORs arbeid med Follobaneprosjektet i Ski.

Hva skjer ved morenen/i dagsonen mellom stasjon og tunnel?

Jordnagling i morenen blir utført i månedene fremover, det vil si at stål installeres i morenen. Samtidig pågår utgraving og sikring av skråningen med sprøytebetong. Arbeidet tar tid og må utføres i etapper, ca. 1,5 meter av gangen. Det blir bygd en støttemur i betong gjennom morenen og nytt overvann- og drenssystem. Deretter blir sporområdene bygget opp igjen. Arbeidet varer frem til sommeren 2022.  

Hva skjer ved Ski stasjon?

Entreprenøren følger opp arbeidet med å forsterke grunnen der de skal grave ut det nye reisetorget på østsiden av stasjonen. Som vi har informert om tidligere, er det helt avgjørende å forsterke grunnen med kalksementpeler. Samtidig sikres byggegropen med jetpeler og micropeler som installeres ned i grunnen. På østsiden av UNI-bygget er det god fremdrift med riving av teglvegg og etablering av ny vegg. Dette arbeidet kan dessverre også medføre støy.

Avgjørende periode

Bane NOR er inne i en viktig arbeidsperiode for å sikre at Follobanen blir ferdig til avtalt tid. Korona-restriksjoner gir oss alle ekstra utfordringer. Sammen med entreprenøren gjør vi alt vi kan for å opprettholde nødvendig produksjon på anlegget, samtidig som vi ivaretar godt smittevern.

Utbyggingen av Follobanen strekker seg over flere år. Perioden vi er inne i nå, er avgjørende for å holde fremdriften.

Har du spørsmål - ta gjerne kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.  Du kan også kontakte prosjektets nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 9.00-15.00. Du kan også ringe Bane NORs sentralbord/kundesenter, tlf. 22 45 50 00.

Bane NOR overvåker støynivået og vurderer ulempene for naboene. Vi kan tilby noen tiltak når støygrensene blir overskredet og i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid. Dette kan blant annet være alternativ overnatting. Ta kontakt så finner vi en god løsning.

Vi beklager ulemper og ser frem til å tilby et helt ferdig kollektivknutepunkt og nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski med ned til halvert reisetid.