Naboinformasjon: Fortsatt stor aktivitet ved Ski stasjon

Det er fortsatt stor aktivitet ved i Ski, og arbeidet med den østre delen av stasjonen pågår for fullt.

Follobaneprosjektet er godt i gang med arbeidene med nytt reisetorg på østsiden av stasjonen etter nyttår. I ukene fremover jobber vi i hovedsak med sikring av byggegrop rundt denne delen av stasjonsområdet, og arbeidene vil for det meste være vanlig anleggsarbeid på dagtid.

Vi sikrer byggegrop

Før vi kan sette i gang med å grave ut plass til det nye reisetorget på østsiden av stasjonen må vi sikre at grunnforholdene er godt nok forsterket. I Ski er det krevende grunnforhold, og hele byggeområdet med sensitiv leire har blitt forsterket med kalksementpeler. I dette området sikrer vi nå byggegropen med såkalte jetpeler og micropeler som installeres ned i grunnen. Vi jobber også med sikringsarbeid ved stasjonsparken og i skråningen mot Waldemarhøyveien. Arbeidene vil foregå mellom kl. 07 og 19 fra mandag til lørdag i uke 5-8, og er ikke spesielt støyende.

Vi kommer også til å jobbe på østsiden av UNI-bygget de neste ukene. Dette er arbeider i forbindelse med riving av eksisterende teglvegg og etablering av ny vegg. Dette kan medføre noe støy. 

Avgjørende periode

Bane NOR er inne i en viktig arbeidsperiode for å sikre at Follobanen blir ferdig til avtalt tid. Utbyggingen av Follobanen strekker seg over flere år, og den perioden vi er inne i nå er avgjørende for å holde fremdriften og hindre at arbeid hoper seg opp.

 

Holder aktivitetsnivået oppe – til tross for korona

Du som er nabo til vårt anleggsområde i Ski er sannsynligvis, som de fleste av oss, preget av en tid der samfunnet rundt oss er nedstengt. For veldig mange er både kontor og fritid på en og samme plass – nemlig hjemme. Naboer til Follobaneprosjektets anleggsområde vil derfor i større grad både se og høre arbeidet på jernbanen i ukene fremover.

I en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere spredning av koronaviruset, har vi som mål å holde aktivitetsnivået oppe i Follobaneprosjektet. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er også viktig for å trygge flest mulig arbeidsplasser.   

 

Har du spørsmål - Ta kontakt!   

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.  Du kan også kontakte vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl.09:00-15:00, eller du kan ringe Bane NORs sentralbord, tlf. 05280.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymålinger og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører omgivelsene.  

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.