Fortsatt arbeid i Jernbanesvingen

Arbeidet i forbindelse med bygging av nytt reisetorg Øst og Platform 3 i området Jernbanesvingen har startet opp igjen etter nyttår og går som planlagt.

Spunting ved UNI-bygget

Som tidligere informert vil det være arbeid og aktivitet i dette området også kommende uker.  I uke 4 starter arbeidet opp igjen med spunting. Dette vil foregå på nordsiden av UNI-bygget. Arbeidene starter mandag 25. januar og vil pågå til og med 29. januar. Arbeidet vil pågå på dagtid.

Betongarbeid i Morenen

Bane NOR jobber også i Morenen. Her har arbeidet med utgraving og soilnailing* startet opp. Arbeidet med å grave ned til bunn inntil spunt er ferdig, og det gjøres nå klart for oppstart av betongarbeider i begynnelsen av februar. Betongarbeidet vil ikke være støyende arbeid, men det vil være både aktivitet og anleggsmaskiner i området. Arbeidet vil pågå på dagtid.

* Soilnailing er en teknikk som brukes for å stabilisere en skråning når det etableres en midlertidig gradient som ikke er stabil. Bane NOR bruker soil nailing for å stabilisere skråningen mellom Waldemarhøyveien og sporområdet i forbinnelse med at det skal etableres en støttemur. Etter at støttemuren er etablert blir det fylt tilbake mot støttemuren og soilnailing vil da ikke ha noen funksjon lengre. Dette er kun et tiltak i byggeperioden.

I praksis bores det inn stål/armeringsjern i grunnen slik at det etableres et nett av armeringsmatter og sprøytebetong på den ustabile overflaten av skråningen slik at skråningen stabiliseres. Vi kan på denne måten jobbe trygt og det unngås setninger i bakkant.