Ekstra innsats i morenen

Entreprenøren i Ski tar søndagene i bruk i morenen for å bli ferdig i tide. Grunnsikring ved sporene er viktig sommerinnsats på jernbanen.

Bane NORs entreprenør i Ski, OHL, arbeider allerede ved morenen på ukedagene. Vi har tidligere varslet naboer, kommunelegen og politiet om at arbeidet blir gjort i ukene 22-31, mandager – lørdager mellom kl. 7-19. I tillegg vil entreprenøren arbeid i morenen på søndager fra og med søndag 11.7 kl. 9-19 til og med uke 31 og søndag 8.8. Entreprenøren gjør dette for å holde tidsplanen og sikre fremdriften mens togtrafikken er stengt i sommerukene. Vi beklager at det fører til ekstra belastning for naboene.

Trygg jernbane

Det er nødvendig å sikre grunnen i morenen ekstra godt. Entreprenøren utfører derfor blant annet stålrørspeling langs østsiden av jernbanesporet inn mot Ski stasjon langs Jernbaneveien.

 

Selskapet Sweco har, på oppdrag fra entreprenøren, laget en rapport med støyberegninger og støysonekart. Rapporten viser at noen av de nødvendige arbeidsoperasjonene fører til støy som kan overskride støygrensen på dagtid for den nærmeste bebyggelsen på østsiden langs Waldemarhøyveien, noen fasader i Jerbaneveien-Kirkeveien, noen boligfasader på vestsiden i Holteveien.  Det støyende arbeide pågår i korte strekninger av gangen og flyttes i takt med fremdriften. Dermed blir det støy i kortere perioder for hver enkelt bolig.

 

Forstår belastningen

Det er sommer med mye uteliv og ferie for mange og vi forstår den ekstra belastningen noen naboer får. Vi kan tilby alternativt oppholdssted på dagtid som avlastning for eksempel ved sykdom, ekstra plager av støy over tid og nattarbeid som gir behov for å sove på dagtid. De nærmeste naboene får egen SMS med støyvarsel.

 

Ta gjerne kontakt

Du kan kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 8.00 – 19.00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 9.00 – 15. 00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Du kan også sende en e-post: follobanen@banenor.no eller ringe prosjektets egen nabovakttelefon, tlf. 459 75 212, som er betjent mandag - fredag kl. 9.00 -15.00.

Takk for tålmodighet og samarbeid mens vi bygger ferdig Follobanen og nye Ski kollektivknutepunkt. Vi gleder oss til å tilby nye Follobanen med ned til halvert reisetid mellom Oslo og Ski.