Arbeid østsiden av jernbanesporet mot Ski stasjon

Det skal utføres bygge- og anleggsaktiviteter i forbindelse med stabilisering av grunnen langs østsiden av jernbanesporet inn mot Ski stasjon (morenen). Arbeidet vil bli utført mandag til søndag kl. 07:00-19:00 i uke 22-31.

Foto: Bane NOR

Arbeidet utføres av Obrascón Huarte Lain (OHL) på oppdrag fra Bane NOR.

Arbeidet består av stålrørspeling og bruk av maskiner som blant annet borerigg, kompressor og aggregat. Arbeidet vil i perioder være støyende for den nærmeste bebyggelsen på østsiden av jernbanesporet inn mot Ski stasjon. Entreprenøren vil tilstrebe å redusere arbeidstiden og ta pauser med tilrigging og flytting av materiell. Arbeidet vil forflytte seg og ikke være konstant i et område.

Det vil bli utført støymålinger under anleggsaktivitetene. Målingene utføres nær støykilden og på forskjellige avstander mot berørte naboer for å kartlegge avstandsdemping og støynivå.

Har du spørsmål - Ta kontakt! 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller ring vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 -15:00.

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, eller sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.