Adgang forbudt: En livsfarlig «hobby»

Det er strengt forbudt, og forbundet med livsfare å ta seg inn på anleggsområdene til Bane NOR.

Follobaneprosjektets anleggsområde syd for Finstadstunnelen er gjerdet inne med forsterket piggtråd og er et risikofylt sted å oppholde seg for uvedkommende.

Klippesikre gjerder settes opp

Til tross for forsterket gjerde og skilting med «Høyspenning livsfare» og «Adgang forbudt» har uvedkommende nok en gang tatt seg inn i området og gjort hærverk på parkerte togsett. Området er et såkalt vendesporområde, der tog står parkert for en kort periode, for så å snu. Bane NOR skifter nå ut gjerdet ved togparkeringen ved Ski stasjon. De nye gjerdene skal være enda sikrere og være umulig å klippe hull i. Bane NOR har også vurdert videoovervåking og mer vakthold.

Alle overtredelser blir anmeldt til politiet

- Vi kan ikke ha en situasjon der noen nekter å følge skilting, overser fare og fortsetter å ta seg inn på annenmanns eiendom, sier banesjef, Roar Tvedt i Bane NOR.

Dersom det er ungdommer som gjør dette, ber vi foreldre og foresatte følge ekstra godt med. Dette er en helt uakseptabel hobby, understreker Bane NOR. Bane NOR følger en oppdatert veileder for hensetting eller togparkering og har forsterket kravene til sikkerhet ytterligere etter Fillipstadulykken der en ungdom mister livet.