Venterommet stenges

For å legge til rette for byggingen av det østre reisetorget på Ski stasjon skal venterommet i stasjonsbygningen stenges tirsdag 2. juni.

Til venstre i bildet; Venterommet i stasjonsbygningen stenges fra 2. juni. Til høyre i bildet; «Mellombygget» mellom UNI-bygget og stasjonsbygningen skal rives og gangpassasjen mellom byggene må derfor stenges. Foto: Bane NOR

Stasjonsbygget skal rives til høsten og det som nå skjer er forberedelser. Passasjen som forbinder UNI-bygget og stasjonsbygget skal rives de nærmeste ukene. Entreprenøren må ta i bruk stasjonsbygget og i den forbindelse må vi dessverre stenge venterommet fra 2. juni. 

Toalettene i stasjonsbygget blir ikke tilgjengelige. Reisende som vanligvis benytter venterommet bes om å vente på plattformene på østsiden av stasjonen.  

Når nye Ski stasjon er bygget om og utvidet vil den blant annet inneholde tre nye plattformer med seks spor, to store reisetorg, samt utvidet parkeringsområde og flere sykkelparkeringsplasser.

Passasje stenges

Arbeidet med å rive passasjen mellom UNI-bygget og stasjonsbygget fører til at passasjen stenges for fotgjengere og syklister. Det blir laget en midlertidig gangvei for ansatte som skal inn i UNI-bygget.

Merk at buss for tog-perioden i sommer starter 27. juni, og at anleggsarbeid på østsiden av stasjonen og åpningen av østre del av ny bussterminal vil føre til endringer i gangmønsteret i sentrum. Vi kommer snart tilbake med mer informasjon om dette.

Østsiden av nye Ski stasjon med østre reisetorg. I dette området står dagens stasjonsbygg. Stasjonsbygget skal rives til høsten for å gjøre plass til reisetorget.