Ski: Varsel om arbeid i sommer

Sammen med entreprenøren OHL gleder vi oss til å åpne vestsiden av nye Ski stasjon. For å kunne ta i bruk den nye stasjonen er det nødvendig å utføre viktig arbeid i sommer.

Arbeidet i sommer medfører noe støy, og strekningen Oslo S-Ski blir stengt for togtrafikk fra 27. juni til og med 9. august. Det tilbys buss for tog fra vestsiden av nye Ski stasjon (se kart over gangveier). Du finner informasjon om hvordan trafikken avvikles i reiseapper og på togselskapenes nettsider.

Vi beklager ulempene dette kan medføre, men gleder oss til å ønske dere velkommen til å ta toget fra nye plattform 1 og 2 på Ski stasjon fra 10. august.  

Hva slags arbeid skal gjennomføres og hvor?

I den første perioden skal vår entreprenør OHL blant annet koble sammen og tilpasse spor rundt stasjonen og stabilisere grunnen for å kunne bygge østsiden av stasjonen til høsten. I tillegg skal dagens kabelbro og den resterende delen av gangbroen over sporene rives. I den siste perioden skal et nytt elektronisk sikringsanlegg testes (inkluderer togkjøring) mellom Myrvoll og Ski.  

Det mest støyende arbeidet i sommer vil være riving av spor og kalksementstabilisering av grunnen på Ski stasjon. Dette medfører noe støy for de nærmeste naboene til Ski stasjon.   

Før og i løpet av sommeren fortsetter arbeidet på vestsiden og østsiden av stasjonen. Det kommer også til å være en del aktivitet i resten av anleggsområdet, fra Langhus i nord, til vendespor sør – sør for Finstadtunnelen, samt noe arbeid på Oppegård (nattarbeid før 27. juni, men dette skal ikke væres spesielt støyende).

Merk også at det vil bli en del støy til høsten når østsiden av nye Ski stasjon skal bygges. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette over sommeren.

Når vil arbeidene pågå?

Sommerens stans i togtrafikken skjer i tidsperioden 27.6 kl. 02.00 til 10.8 kl. 02.00.

Riving av spor foregår mandag-fredag kl. 7-19 i uke 25-32, mens kalksementstabilisering foregår døgnkontinuerlig alle dager i uken fra uke 26-32. Erfaringen med tilsvarende arbeid har vært at dette ikke har vært veldig støyende, men noe støy for de nærmeste naboene til Ski stasjon må påregnes. Plages du av støyen; ta gjerne kontakt med oss – se kontaktinformasjon under.   

Resterende arbeid vil i hovedsak bli utført på dag- og kveldstid, men det vil også være noen mindre støyende aktiviteter som må utføres om natten.

Dersom det av fremdriftsmessige årsaker blir nødvendig med endringer av arbeidstiden vil berørte informeres.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss

  • I vanlig arbeidstid: e-post: follobanen@banenor.no
  • Etter klokken 16: Nabovakttelefon 459 75 212.
    Bemannet fram til kl. 22 på hverdager, og mellom kl. 11 og 16 i helgene.