Stor aktivitet – endringer i Ski sentrum

Follobaneutbyggingen fører til nye gangpassasjer på både østsiden og vestsiden av stasjonen i sommer.

7.6-27.6: Illustrasjonen viser gangmønsteret på østsiden av stasjonen i perioden 7.6-27.6, etter at den østre delen av bussterminalen er åpnet. Det markerte området i grønt er anleggsområde som er gjerdet inn, røde streker er gangpassasjer. Det markerte blå området er gangpassasje som kun kan brukes av ansatte i UNI-bygget. Merk at det er mulig at området foran UNI-bygget på vestsiden, og deler av den eksisterende bussterminalen ved Ski Storsenter, sperres av i løpet av sommeren. Illustrasjon: Ramudden/Bane NOR

Bane NOR ønsker velkommen til østre del av den nye bussterminalen. Samtidig trapper entreprenøren opp anleggsarbeidet på østsiden av stasjonen. Dette er årsakene til nye gangveier på østsiden. På vestsiden av stasjonen vil det i sommer bli tilbudt «buss for tog» mens togtrafikken er stanset. Sommerukene er svært viktige for fremdriften med Follobaneprosjektet.

Gangveier endres på østsiden  

Etter at østre del av den nye bussterminalen i Jernbaneveien åpnes søndag kveld 7. juni, starter Bane NORs entreprenør OHL rivingen av Narvesenkiosken og taxiholdeplassen. Hovedarbeidet på østsiden av Ski stasjon «tyvstartes» dermed før sommeren for å utnytte tiden på best mulig måte.

Buss for tog fra vest  

Hovedarbeidet på østsiden starter opp over sommeren, etter at vestsiden av nye Ski stasjon er tatt i bruk. Før den tid skal entreprenøren gjøre viktige arbeidsoperasjoner i sommer. Stasjonen og sporene skal klargjøres for trafikk fra vestsiden 10. august.  

Når «buss for tog» denne sommeren går fra den nye vestsiden av stasjonen fra 27. juni, blir publikum vant til dette området av stasjonen. For publikum som kommer fra østsiden blir det litt lengre vei til «buss for tog» og det er lurt å beregne ekstra tid.

27.6-10.8: Illustrasjonen viser gang- og sykkelmønsteret på østsiden av stasjonen i perioden 27.6-10.8. Det markerte området i grønt er anleggsområde som er gjerdet inn, røde streker er mulige gangpassasjer. Det markerte blå området er gangpassasje som kun kan brukes av ansatte i UNI-bygget. Merk at det er mulig at området foran UNI-bygget på vestsiden og deler av den eksisterende bussterminalen ved Ski Storsenter sperres av i løpet av sommeren. Illustrasjon: Ramudden/Bane NOR

Øst stenges – sykler må flyttes

Samtidig som «buss for tog»-perioden starter 27. juni, blir stasjonsområdet på østsiden stengt av. Dagens sykkelparkeringsplasser rett nord for Narvesen blir anleggsområde, noe som betyr at sykler dessverre må bli flyttet før denne datoen. Vi oppfordrer syklister som skal til stasjonen om å parkere syklene ved reisetorg vest og i sykkelskuret ved krysset Nordbyveien/Vestveien.

Merk også at entreprenøren trenger ca. 20 parkeringsplasser på pendlerparkeringen ved Ski Storsenter til anleggsområde fra og med 5. juni. Takk for tålmodigheten og samarbeid om de midlertidige endringene.

Vis forsiktighet!

Med nye gangmønstre og anleggsarbeid tett på er det ekstra viktig at alle passer på og er oppmerksomme. Vis hensyn og være oppmerksom i denne travle perioden i sentrum.

For å ivareta sikkerheten på en best mulig måte ber vi syklister om ikke å sykle i veibanen i den nye bussterminalen og om å gå av sykkelen og bruke beina når man ferdes på fortauet langs bussterminalen. Bane NOR og entreprenøren skal gjøre det vi kan for å bidra til tydelig merking og så god fremkommelighet som mulig.

Merk også at det vil være anleggstrafikk inn til østsiden av stasjonen i forbindelse med anleggsarbeidet som skal i gang. Anleggstrafikken vil kjøre inn til anleggsområdet fra sørsiden og nordsiden av Jernbaneveien, men vil ikke benytte den den nyåpnede østre delen av bussterminalen.

Vi beklager ulempene dette medfører mens vi bygger Follobanen og Skis nye kollektivknutepunkt. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon og tips oss gjerne om eventuelle utfordringer. Det store Follobaneprosjektet har passert 85 % ferdigstilt og det nye stasjonsområdet tegner til å bli et godt midtpunkt i Ski-byen.