Stenging av passasje foran Egon/Thon Hotel

I forbindelse med bygging av ny bussterminal i Jernbaneveien blir passasjen foran Egon/Thon Hotel stengt i en periode.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon: Bane NOR

Bane NOR beklager ulempene dette medfører.

Foran Egon/Thon Hotel skal entreprenøren blant annet utføre grunnarbeid og skifte ut og installere kabler og rør. Området skal så opparbeides med blant annet granitt, kantstein m. Det vil også pågå noe arbeid nederst i Torgveien (på hotellsiden).

Forberedende arbeid starter mandag 3. februar. Gangpassasjen er planlagt stengt fra morgenen tirsdag 4. januar og til rundt slutten av februar.  

Gangmønster endres og parkeringsplasser flyttes

Arbeidet medfører noe støy og den nåværende gangpassasjen forbi Egon/Thon Hotel må stenges i denne perioden. Raskeste vei fra Torgveien og ned mot Ski Storsenter er via Åsenveien. Gangpassasjen langs Fasaden (Jernbaneveien 6) forblir åpen. 

Entreprenøren vil forsøke å åpne en midlertidig gangpassasje mellom Torgveien og Jernbaneveien så fort det lar seg gjøre.  I dette området er det nå mye anleggsaktivitet og en åpning avhenger av at det er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Arbeidet medfører også at hovedinngangen til Thon Hotel i denne perioden nås fra Jernbaneveien/Åsenveien. Parkeringsplassene for hotellet flyttes også. Et område foran hovedinngangen kan benyttes av Thon/Egons gjester til av- og påstigning. Innkjøring til dette området er fra Jernbaneveien.