Spørsmål og svar om Ski

Vi viser til vår artikkel om stengningen av passasjen foran Egon/Thon hotell i februar. (Se link nedenfor). Det er kommet noen tilleggsspørsmål omkring arbeidet, som vi besvarer nedenfor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Artikkelen om stengningen i passasjen leser du her

- Gjør Bane NOR seg helt ferdige foran Thon hotell nå i februar 2020?

Deler av området foran hotellet er nå åpnet igjen og mesteparten av arbeidet som gjenstår er nå ferdig. I løpet av kort tid vil hele området foran hotellet være åpent for publikum. Etter dette gjenstår kun noe mindre arbeid (beplantning m.m). Senere skal det også pågå arbeid langs Torgveien på hotellsiden, i forbindelse med at det skal bygges to bussoppstillingsplasser

- Når kan vi regne med at en eventuell gangpassasje mellom Torgveien og Jernbaneveien kan åpnes?

Gangforbindelsen forbi restaurant Egon og Thon Hotel ble gjenåpnet i starten av mars.

- Opplever dere at publikum forholder seg greit til sperringene nå, eller er det fortsatt problemer med folk som trosser skilting?

Utfordringen i fjor høst var at folk gikk gjennom Torgveien til Jernbaneveien selv om det var skiltet forbudt for fotgjengere og syklister. Etter at Torgveien ble avsperret har ikke dette vært et problem. Vi opplever at folk generelt respekterer anleggsområdene og følger skiltingen, men vi ser også at folk går i selve Jernbaneveien, spesielt gjelder dette nordre del av Jernbaneveien.

Vi oppfordrer på nytt at alle forholder seg til skiltingen, også med tanke på at området nå er snevret inn.