Rivingen av stasjonsbygget i gang

Store maskiner har inntatt posisjon foran stasjonsbygget på Ski stasjon og rivingen av bygget er nå i full gang.

Klar, ferdig, riv! Rivingen er nå godt i gang. Foto: Bane NOR

Bygget rives ned med en spesiell maskin som «klipper» ned etasje for etasje ovenfra. Går alt etter planen er bygningen jevnet med jorden innen utgangen av uke 47. Det blir noe støy i nærheten av arbeidet fra mandag til lørdag mellom kl. 7-20.

Åpnet i 1989
Stasjonsbygget åpnet i 1989 og har vært flittig brukt av de togreisende. Tidligere var det billettkontor i bygget, og toaletter og benker har vært blant fasilitetene.  

Ved siden av hovedinngangen satt de som styrte togtrafikken på Ski stasjon. I bygget har det også vært leid ut lokaler til ulike virksomheter, blant annet har Østlandets Blad hatt sine lokaler her. 

Slik så stasjonsbygget ut i 2012. Venterommet var plassert like innenfor hovedinngangen og rett til venstre for hovedinngangen (inn den åpne grønne døren) satt trafikkstyrerne. Foto: Terje Borud.

Gir rom for topp moderne stasjon 
Når bygget er jevnet med jorden fortsetter arbeidet med å bygge den andre halvdelen av nye Ski stasjon. Området som frigjøres inngår i det som blir det østre reisetorget. Reisetorget blir svært likt det på vestsiden, men med noen viktige forskjeller. Ved nedgangen til trappeamfiet blir det laget et vannfall og den lange betongveggen mot jernbanesporene blir dekket av et 66 meter langt og 4 meter høyt kunstverk, laget av kunstneren Tiril Schrøder. 

Stasjonsbygget erstattes av et topp moderne reisetorg. Kunstverk og vannspeil kan skimtes henholdsvis i midten og til lengst til høyre i bildet. Illustrasjon: Bane NOR

 

I umiddelbar tilknytning til reisetorget blir det også bygget et servicebygg med kiosk, venteareal og toaletter. Noen meter lenger opp mot Nordbyveien bro blir det bygget en stasjonspark med gangvei, trær og busker. 

 Servicebygget ligger sentralt til i det nye stasjonsområdet, med bussterminalen i Jernbaneveien, reisetorg og plattformene rett ved. Illustrasjon: Bane NOR

Vi beklager ulempene mens vi bygger, og ser frem til å tilby Ski-byen hele det nye kollektivknutepunktet.