Naboinformasjon: Sommerjobben fortsetter i Ski

Sommerarbeidet på jernbanen pågår for fullt. Gjennom helgen og kommende uke vil det være stor aktivitet i tilknytning til arbeid som skal gjøres på Follobaneprosjektet.

Siste innsats med Plattform 1+2 på Ski stasjon i sommer.

Samtidig er det en ekstraordinær sommer for naboene våre. Ekstra mange er hjemme gjennom sommeren, og vil oppleve arbeidet på nært hold. På de aller fleste strekningene i jernbane-Norge går det tog som normalt – på Østfoldbanen derimot er det sommerstengt. På Follobanen bruker vi derfor disse sommerukene til å gjøre arbeid i og ved sporene mens strømmen er skrudd av.

Merk: Mandag 27 juli kl. 08:00 spenningsettes strekningen mellom Oslo og Ski. Vi minner om at det alltid er forbudt å ferdes i eller langs jernbanesporene og ber om at skilting og gjerder respekteres.

Viktig fremdrift

Sommerukene er en viktig arbeidsperiode for å sikre at Follobaneprosjektet blir ferdig til avtalt tid. Follobaneprosjektet strekker seg over flere år og sommerperiodene er avgjørende for å holde fremdriften og hindre at arbeid hoper seg opp.

Arbeid i Ski uke 28-30

På Ski fortsetter jobben med å sette opp støyskjermer. Dette arbeidet vil pågå fra mandag til lørdag i perioden fra kl. 07.00-19.00. I dette arbeidet vil støykilden i hovedsak være fra lastebiler som heiser på plass betongsokler og treskjerm-elementer med kran. Dette skal være såkalt støysvak anleggsstøy.

Ved Finstadtunnelen skal det monteres noen få fundamenter som kan føre til høy/merkbar støy. Arbeidet skal utføres på dagtid, og støyen vil vare i kortere perioder.

I midten av uke 30 skal entreprenøren se over kontaktledningsanlegget på Ski stasjon og syd for Finstadtunnelen. Dette skal i utgangspunktet ikke være støyende arbeid, men dersom eventuelle feil blir rettet fortløpende vil det kunne bli noe støy og en del lys i korte perioder.

Arbeidet med døgnkontinuerlig kalksementstabilisering startet mandag 6. juli.

Ny stasjon i Ski

Vestre del av Ski stasjon åpner 10. august. Foto: Bane NOR/Terje Skåre

Mange av oppgavene i denne sommerens togfrie periode er knyttet til den planlagte åpningen av den vestre delen av Ski stasjon 10. august. Ved å flytte togtrafikken over til den nye vestre delen kan arbeid med å bygge østsiden av stasjonen fortsette utover høsten, uten å påvirke togtrafikken.

Har du spørsmål - Ta kontakt!  

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene. 

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski. 

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid) 

Tlf: 459 75 212 (mandag-fredag kl.16:00-22:00 og helgedager kl. 11:00-16:00) 

Sentralbord: 05280