Midlertidig taxi-flytting

Anleggsarbeid like ved Ski stasjon fører til stengte taxi-holdeplasser i en uke fra førstkommende torsdag 30.1. Arbeidet gjelder stabilisering av grunnen med kalk, og vil medføre noe støy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Midlertidig taxiholdeplass blir ved Ski storsenters busslommer

Maskiner og utstyr tar stor plass og det er derfor nødvendig å stenge av taxi- holdeplassene samt korttidsparkeringen i området. Kun anleggstrafikk, varelevering til Narvesen kiosken og selvsagt adkomst for nødetater vil være tillatt i perioden.

I stengningsperioden vil taxiholdeplassene flyttes til bussholdeplassene langs Ski storsenter, som også benyttes ved bruk av buss for tog. Hvis denne situasjonen oppstår i stengningsperioden vil taxiene vike plassen. Løsningen er avklart med Ski Taxi, Ruter, Vy og Ski Storsenter og vil bli godt skiltet. 

I perioden vil fortauet langs Jernbaneveien holdes åpent, samt øvrig trafikk. Men passasjen mellom Uni-bygget og stasjonsbygningen må stenges i perioden. Bane NOR beklager ulempene som arbeidet medfører.