Jernbaneveien stenges i en kort periode

En liten del av Jernbaneveien stenges mandag 25. mai til og med torsdag 28. mai. Stengingen fører til midlertidige endringer for busspassasjerer. Bane NOR og entreprenør OHL ser frem til å åpne den østre del av den nye bussterminalen for trafikk!

Entreprenøren skal ferdigstille området i og rundt ny fotgjengerovergang ved Jernbaneveien 4. Mye arbeid skal utføres og vi skal informere nærmere dersom det viser seg at entreprenøren trenger litt mer tid.

Midlertidig endring for busspassasjerer
Stengingen fører til midlertidige endringer for busspassasjerer. Bussholdeplassene i Jernbaneveien erstattes av holdeplasser på Nordbyveien bru og i Åsenveien (unntatt linje 522 som har holdeplass på Ski terminal). Bussholdeplassen Finstad erstattes av holdeplass i Vestveien (ved Villenga). Bussholdeplassen Ski skole (i Kirkeveien) erstattes av holdeplass i Sanderveien (gjelder linje 515). Se også Ruters reiseplanlegger for informasjon.

Anleggsarbeidet påvirker ikke innkjøringen til Narvesen (innkjøring fra Jernbaneveien i sør), og heller ikke den eksisterende fotgjengerovergangen og innkjøringen til Jernbaneveien 4 (innkjøring fra fra nord).

Etter 28. mai blir trafikksituasjonen den samme som før stengingen, der Jernbaneveien er åpen for busser og taxier. Kort tid senere kan vi ta i bruk østre del av den nye bussterminalen og da blir det naturlig nok noen endringer for publikum. Vi kommer snart tilbake med mer informasjon om dette.