Follobanen klar for viktig sommerarbeid

Sommeren nærmer seg med stormskritt, og det gjør også den togfrie perioden på Østfoldbanen. Togfrie perioder betyr «full fart» for Follobaneprosjektet, og i delprosjekt Ski er vi godt i gang med å gjøre oss klare for en travel sommer.

Selv om de fleste jernbanestrekningene i Norge er åpne gjennom hele sommeren, er Østfoldbanen en av strekningene som må stenges for å få gjennomført lenge planlagt arbeid. Langs strekningen er det flere ting som skal gjøres, og Follobaneprosjektet er en av aktørene som ikke tar ferie. Når Østfoldbanen stenger for trafikk over flere uker er det blant annet for å sikre at prosjektet skal bli ferdigstilt til planlagt tid.

Sommeren er planlagt siden desember

Samtidig som store deler av Norges befolkning tar sommerferie er det mange i Follobaneprosjektet som står på og holder hjulene i gang. Det hviler et ansvar på denne gjengen, for de togfrie periodene innebærer viktige oppgaver som har en innvirkning på togtrafikken og for de reisende når strekningen åpner igjen. Dette er et ansvar som tas på alvor, og planene for en togfri periode blir lagt i god tid før trafikken stenger. Slik får vi mest mulig ut av periodene.

I hvert delprosjekt er det en person som er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av de togfrie periodene. I delprosjekt Ski er det Martin Skipperud, en ringrev i jernbaneteknikkfaget, som har det overordnede ansvaret. Han har forberedt seg på sommeren i lang tid allerede.

- Jeg har planlagt denne sommeren helt siden desember. En av mine viktigste oppgaver er å se sammenhengen mellom de ulike fagdisiplinene som skal gjøre en jobb, og stille kritiske spørsmål til for eksempel tidsbruk slik at vi får avdekket eventuelle utfordringer tidlig, forteller Skipperud.

- Vi kan ikke planlegge oss bort fra absolutt alle utfordringer, og det kan alltid dukke opp uforutsette ting. Da er det viktig å holde hodet kaldt, og at vi sammen med entreprenøren finner gode løsninger på oppgavene som skal løses. Vi har en viktig jobb å gjøre, og en flink gjeng som skal gjøre den.

Martin Skipperud skal lede delprosjekt Ski i Follobaneprosjektet trygt gjennom sommerens togfrie periode. Foto: Bane NOR

 

Ny stasjon i Ski

For delprosjekt Ski vil mange av oppgavene i denne sommerens togfrie periode være knyttet til den planlagte åpningen av den vestre delen av Ski stasjon 10. august. Ved å flytte togtrafikken over til den nye vestre delen kan arbeid med å bygge østsiden av stasjonen fortsette utover høsten, uten å påvirke togtrafikken. Blant annet skal spor og kontaktledninger ved Ski stasjon kobles sammen, en kabelbro og resterende gangbro over sporene på stasjonen rives og et nytt elektronisk sikringsanlegg fra Oppegård til Ski skal testes.

Nye Ski stasjon blir den første InterCity-stasjonen som ligger synlig «i dagen». Felles for InterCity-stasjonene er at utformingen skal tilpasses byen de er en del av. Det skal også være tydelig at det er en jernbanestasjon. InterCity er en satsning til gode for de reisende, og stasjonene skal være funksjonelle, legge til rette for gode bytteforhold mellom ulike transportmidler og ha god adkomst til stasjonen. Dette er ting som kommer til å kjennetegne nye Ski stasjon. Allerede nå er et av elementene klare – 7. juni åpnet den østre delen av den nye bussterminalen i Ski sentrum.