Betong blir til landskap

Sakte men sikkert dekker jord over betongkonstruksjonene på Kvakestad. Store betongkonstruksjoner reises og såret i landskapet er i ferd med å lukkes.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ikke mye står igjen før inngangene til Blixtunnelen er ferdig støpt. Roåstunnelen til venstre. Foto: Bane NOR

Inne på anleggsområdet på Kvakestad holder store lastebiler på å fylle masser tilbake over de store betongkonstruksjonene som er støpt i området. Senere skal området reetableres som LNF-område (Landbruks-, Natur- og Friluftsområde) og tilrettelegges i samarbeid med grunneierne. Til slutt vil området få et naturlig sluttutrykk og se helt annerledes ut enn det gjør i dag.

Store fremskritt

Ved Blixtunnelens tunnelmunning nærmer entreprenøren seg nå slutten på støpingen av inngangene (kulvertene) til Follobanens 2 mil lange tunnel - Blixtunnelen. Roåstunnelen, som strekker seg fra dette området og ender opp én kilometer lenger nord ved Langhus Hagesenter, er nå ferdig støpt.

Tilbakefylling av masser pågår nå i stor skala. Ca. 60 prosent av tilbakefyllingen for Roåstunnelen er nå utført og tilbakefyllingen for inngangene til Blixtunnelen er påbegynt. 

En kilometer lenger nord kommer Roåstunnelen ut, her kan man se at tunnelmunningen er støpt ferdig og at tilbakefylling av masser er godt i gang. Foto: Bane NOR

Slik ser det ut inne i Roåstunnelen, der jernbaneskinner også er på plass. Foto: Bane NOR

Omfattende jernbaneanlegg

Området ved tunnelportalen bærer preg av å være et topp moderne jernbaneanlegg omslynget av naturlige omgivelser. Illustrasjon: Bane NOR

Tunnelportalen i dagsonen består av et komplisert grensesnitt med mange spor, krysningspunkter og installasjoner.

Blixtunnelens inngående og utgående tunnel går inn i tunnelportalen, først ca 300 meter i kulverter før de går inn i fjellet.

Roåstunnelen går inn ved siden av Blixtunnelen og krysser under den omlagte Østfoldbanen. Inne i fjellveggen krysser den over Blixtunnelen og én kilometer mot nord ender den opp ved Langhus Hagesenter.

Det er et såkalt forbindelsesspor som går gjennom Roåstunnelen. Sammen med forbindelsessporet som bygges vest for Blixtunnelen bidrar disse til å bedre krysningsmulighetene for blant annet godstrafikk på Østfoldbanen og for en effektiv trafikkflyt inn til Ski stasjon og Oslo.

Over kulvertene går i dag Østfoldbanen, som ble lagt over kulvertene i påsken 2017. Her skal den også gå når Follobanen er ferdig.