Varsel om beredskapsøvelse

Bane NOR gjennomfører en beredskapsøvelse i området på Ski stasjon (vest) og ved Kvakestad mandag 27. januar 2020. Øvelsen omfatter røyk fra røyk-maskiner. Nødetatene deltar i øvelsen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Øvelsen vil ha stor aktivitet nær den vestlige delen av det nye stasjonsområdet. Foto: Bane NOR

Hensikten med beredskapsøvelsen, som vil pågå fra kl. 09.00 til ca. kl. 12.00, er å teste og styrke Bane NOR/Follobanens beredskap. Denne gangen blir det særlig lagt vekt på å sjekke håndteringen av eventuelle uønskede hendelser i høyspentanlegg, og samspillet mellom nødetater, berørte entreprenører og skadeledelsen i Bane NOR.

Øvelsen er en del av Follobane-prosjektets rutinemessige beredskapsaktiviteter med nødetatene.

Beredskapsøvelsen omfatter røyk fra røykmaskiner, varsling, evakuering og redning fra tekniske bygg. Øvelsesområdet ligger tett på Ski stasjon (vest) og det vil mellom Ski og Kvakestad være mye trafikk med blålys og sirener i tilknytning til øvelsen. Dette vil kunne påvirke avviklingen av den ordinære trafikken i området i den perioden øvelsen pågår.

Ufarlig røyk

Togtrafikken i området påvirkes ikke av øvelsen. Røykutviklingen og aktiviteten vil bli synlig fra riksveien, fra områdene i nærheten, og for passasjerer som passerer med tog til/fra Oslo/Ski. Røyken er ikke skadelig og forsvinner i løpet av kort tid.

Denne informasjonen om Bane NORs beredskapsøvelse i området Ski/Kvakestad, går ut til naboer, institusjoner, transportselskap, media og andre berørte parter. Kontakt for mer informasjon: Kommunikasjon/samfunnskontakt Trond I. Hovland tlf 477 94 866, og beredskapsleder Geir Holmenes tlf. 476 82 554.

Fakta om Follobaneprosjektet:

  • Tilrettelegger for redusert reisetid Oslo-Ski og dobbelt så stor togkapasitet Oslo-Ski
  • 22 km nytt dobbeltspor (tot. 64 km nye spor)
  • Omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, omlegging av spor til Østfoldbanen mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
  • Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
  • Første norske lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
  • Designes for hastighet opptil 250 km/t
  • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
  • Innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo