Anleggsarbeid i Ski sentrum uke 46 - 51

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. I denne naboinformasjonen kan du lese om planlagte og pågående arbeid i området ved Ski stasjon.

Det er for tiden stor aktivitet rundt Ski stasjon. Bane NOR og entreprenør OHL har bl.a. revet det gamle stasjonsbygget på Ski stasjon ned til 1. etg. Her kan du lese mer om hva som skal skje i Ski sentrum kommende uker:

Uke 46 - 51

Entreprenør utfører rivearbeid i tilknytning til fjerning av en betongkonstruksjon på bakkenivå i nærheten av UNI-bygget. Rivearbeidet utføres med blant annet bruk av pigging, og medfører støy. Leietakere i UNI-bygget er informert om arbeidet i egen varsling.

Arbeidet utføres mandag-lørdag kl. 07:00-19:00

Uke 48 - 49

Entreprenør utfører bygge- og anleggsaktiviteter i forbindelse med spunting på østsiden av Ski stasjon Arbeidet foregår på både nord- og vest-siden av UNI-bygget i Jernbaneveien. Det vil være støy og vibrasjoner fra anleggsområdet i denne perioden. Spuntarbeidet er forventet å være ferdig i løpet uke 49, men dette avhenger av grunnforholdene i området.

Arbeidet utføres mandag-lørdag kl. 07:00-19:00.

Pass på hørselen!

Ørepropper vil være tilgjengelig for forbipasserende i perioder med mye støy, blant annet på plattformer i Ski Stasjon og ved bussholdeplassen i Jerbaneveien. Entreprenør vil benytte en hydraulisk maskin i de områdene det er mulig, for å minimere støy om mulig.

Hvorfor gjør vi dette?

Spunting er en metode som benyttes for å lage en støttekonstruksjon som skal holde på løsmassene og sikre området der togene skal kjøre gjennom østsiden av Ski stasjon. Spuntene bidrar til at området på den måten blir sikkert fundamentert.

Har du spørsmål - Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no eller kontakt oss på tlf: 459 75 212 (mandag-fredag kl.09:00-15:00).

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.