Ski: Varsel om støyende arbeid

Helgen 23.-24. mars skal Bane NOR og entrepenør OHL gjennomføre døgkontinuerlig arbeid i forbindelse med stans i togtrafikken. Arbeidet vil medføre noe støy.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører.

Strekningen Oslo S-Ski blir i denne perioden stengt for togtrafikk og NSB tilbyr derfor alternativ transport (se NSB sin nettside for mer informasjon).

Hva slags arbeid skal gjennomføres og hvor?
Det skal gjøres jernbaneteknisk arbeid, blant annnet skal det bores mastefundamenter sør for Finstadtunnelen, ved Ski stasjon og på dagstrekningen mellom Ski og Langhus.

Når vil arbeidene pågå?
Arbeidene starter natt til lørdag 23. mars kl. 02.00 og slutter søndag 24. mars kl. 14.00.

I dagsonen, i nærheten av Endsjø gård, skal det bores ett mastefundament i tidsrommet 04.00-07.00 på lørdag morgen.

På Ski stasjon skal det bores mastefundamenter 07.30-15.00 på lørdag.

Sør for Finstadtunnelen vil det arbeides søndag 03.00-13.00. Her forsøker entreprenøren å starte senere enn kl. 03.00, men dette er avhengig av fremdriften på på lørdag.

Tilsvarende arbeid har tidligere vist seg å medføre mindre støy enn antatt, og det vil være perioder med pauser. Dersom man har igjen vinduet kan dette redusere støyen. Hvis du bor Folloveien og Gamle Åsvei og likevel er bekymret for nattesøvnen, kan du henvende deg til Bane NOR så vil vi vurdere om det kan være hensiktsmessig med alternativ overnatting. 

Merk også at det 20.3-23.3 vil pågå boring på dagstrekningen mellom Ski-morenen og Langhus hagesenter på dagtid.

Kontaktinformasjon
Vennligst ta kontakt med Bane NOR dersom du har noen spørsmål:

  • I vanlig arbeidstid: Kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Jacob Kielland Haug  
    Tlf: 948 58 834, e-post: follobanen@banenor.no
  • Etter klokken 16: Nabovakttelefon 459 75 212.
    Bemannet fram til kl. 22 på hverdager, og mellom kl. 11 og 16 i helgene.