Tettpakket i Ski kino

Det var trangt om plassen da Bane NOR, i samarbeid med ØB og Ski historielag, inviterte til folkemøte på Ski kino torsdag kveld.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Prosjektdirektør Per David Borenstein snakket til et «folkehav» på Ski kino torsdag kveld.

Den 380 plasser store salen var fylt til randen, og folk tok i bruk både trapper og døråpninger for å få med seg programmet.

Temaet for folkemøtet var den fremtidige utviklingen av Ski sentrum, i lys av at det nye stasjonsområdet, Follobanen, ny storkommune og diverse utbyggingsprosjekter vil omforme mye i Ski i årene som kommer. Hensikten med folkemøtet var at innbyggerne i Ski skulle få informasjon om den nåværende og fremtidige utviklingen av Ski sentrum, og mulighet til å gi innspill til noen av de sentrale premissgiverne for utviklingen.

-Fantastisk engasjement
Prosjektdirektør for Follobanen, Per David Borenstein, fortalte om status for Follobanen og delprosjekt Ski. Han viste blant annet bilder fra byggingen av den nye stasjonen og illustrasjoner av hvordan stasjonen blir når den er helt ferdig.

Borenstein var overveldet over interessen og engasjementet i salen;
- Møtet i dag var et tydelig tegn på at Ski-innbyggerne bryr seg om utviklingen av lokalsamfunnet. Det var mange gode tanker og innspill, blant annet knyttet til utfordringene som folk møter i byggeperioden og bruken av den ferdige stasjonen. Det er veldig verdifullt for oss i Bane NOR å komme oss ut og møte innbyggerne på denne måten - ansikt til ansikt - og vi håper at Ski-innbyggerne opplevde det samme, sier Borenstein.

Et landemerke
Tore Holte og Tor Espeland i Bane NOR tok så publikum med rundt på Ski stasjon i 3D. I den dataskapte simuleringen fikk Ski-folket blant annet se hvor man skal gå inn på den nye stasjonen, hvordan man kommer seg opp til plattformene og hvordan områdene rundt stasjonen blir. 

Ordfører Hanne Opdan virket fornøyd både med det hun så av illustrasjoner og bildene av hvordan den nye stasjonen tar form:
- Det er flott å se fremdriften på Ski stasjon. Dette blir et landemerke! Jeg vil også legge til at jeg håper Bane NOR følger opp innspillene her på folkemøtet om undergangen på den nye stasjonen, slik at vi får aktivitet som øker trygghet og opplevelser på stasjonen. Dette vil også ordføreren følge opp, understreker Opdan.

Paneldebatt og historiefortelling
ØBs ansvarlige redaktør, Martin Gray, ledet debatten om utviklingen av Ski sentrum, med Ski-ordfører Hanne Opdan, Tom Andrè Svenning-Gultvedt i Solon Eiendom, byutvikler Sissel Engblom, og Stellan Hjerpset-Østlie i Ungdomsrådet i debattpanelet.

Blant temaene som ble diskutert var blant annet ulempene som Skis innbyggere må gjennom med så mange utbyggingsprosjekter i Ski, viktigheten av forutsigbarhet for utbyggere og viktigheten av gode og trygge møteplasser i sentrum.

Kvelden ble rundet av med et spennende innlegg fra Knut Falla i Ski historielag, som tok for seg hvorfor jernbanen kom til Ski og hvorfor Ski stasjon ligger der den gjør.

Bane NOR vil takke alle som bidro til at dette ble en spennende og hyggelig kveld!