Det skjer i Jernbaneveien

Mye arbeid er blitt utført i løpet av stengeperioden i Jernbaneveien. For å få utnyttet tiden og få en mer hensiktsmessig anleggsgjennomføring utvides stengeperioden med én uke.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet i Jernbanesvingen og nord i Jernbaneveien nærmer seg nå slutten. I løpet av de fire ukene har blant annet nytt vann- og avløpsanlegg blitt lagt og tilknyttet eksisterende anlegg, og øvrig infrastruktur (kabelrør m.m.) blitt lagt i bakken.

Ved å utnytte den gode fremdriften i arbeidet, og forlenge stengeperioden frem til 7. oktober, får entreprenøren mulighet til å få gjort arbeid (bl.a. legging av kantstein, snøsmelteanlegg og asfalt) som gjør at senere stengeperioder blir færre.

Løsningen er avklart med blant annet Ruter, Statens Vegvesen og Ski kommune, og innebærer at dagens situasjon med stengte gang- og sykkelpassasjer, inngjerding, alternative bussruter, taxiholdeplass m.m opprettholdes frem til 7. oktober. 

Merk at det vil være nødvendig med bl.a. midlertidige gang- og sykkelpassasjer også etter 7. oktober som følge av videre arbeid med østre del av den nye bussterminalen.

Arbeidet med østre del av bussterminalen er forventet ferdig sommeren 2020.