Ski: Varsel om arbeid i sommer

22.-24.6 og 29.6-5.8 skal Bane NOR og entreprenøren OHL gjennomføre døgnkontinuerlig arbeid i forbindelse med stans i togtrafikken mellom Oslo og Ski. Arbeidet kan medføre noe støy.

Strekningen Oslo S-Ski blir i stengt for togtrafikk 22.-23.6 og 29.6-4.8. Vy tilbyr alternativ transport (se nettsiden til Vy for mer informasjon).

Bane NOR beklager ulempene dette medfører.

Denne sommeren skal benyttes til å utføre arbeid på og ved jernbanesporene. For at man skal kunne arbeide på en sikker måte må togtrafikken stanses og strømmen slås av. Arbeidet i sommer er en viktig forutsetning for neste sommers arbeid når det er stans i togtrafikken. Neste sommer fjernes bl.a. spor og nye spor legges slik at Ski-beboere kan ta toget fra to nye plattformer på vestsiden av stasjonen i august 2020.

Arbeidene vil pågå døgnkontinuerlig fra kl. 02.00 22. juni – kl. 02.00 24. juni, samt fra kl. 02.00 29. juni - kl. 02.00 5. august. Arbeidene vil i hovedsak bli utført på dag- og kveldstid, men det vil også være noen mindre støyende aktiviteter som må utføres om natten.

Det mest støyende arbeidet vil være boring i forbindelse med forsterking av spunt i Ski-morenen. Dette vil pågå på dagtid mandag-lørdag (7-19) og søndag 23.6 (7-19). Det kan bli nødvendig med noe arbeid på søndag 30.6  (i tidsrommet mellom 7-19) for å bli ferdig med boring på en strekning med spunt i Ski-morenen.

Det vil også bli noe støy i forbindelse med lossing og komprimering av fyllmateriale på vestsiden av stasjonen (dette vil vare frem til kl. 23 mandag-fredag fra uke 25-29). Merk at disse arbeidstidene også gjelder i perioden 24.6-28.6.

 

Les mer i nabovarselet under.