Signalbygg med taket på plass

Stolt rager et 150 meter langt, buet tak ti meter over nye Ski kollektivknutepunkt. Bane NOR skriver historie i Ski, som midt i byen får et nytt signalbygg over nye jernbanespor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Follobaneprosjektets entreprenør i Ski, OHL, har ca. ti personer i arbeid med monteringen av det nye taket over stasjonen. Taket er av massivtre og er produsert av firmaet Binderholz i Østerrike. Mørk takpapp dekker trekonstruksjonen og beskytter treet mot nedbør. Takene er festet med bolter til bærebjelker i stål.

Taket tar form juni 2019. Foto: Bane NOR

Ski nye kollektivknutepunkt er tegnet av arkitektkontoret LPO arkitekter.

- Vi ønsket å lage en smekker og spenstig konstruksjon, og da er stål et naturlig valg. Taket er av prefabrikkerte selvbærende massivtre-elementer; de trenger ingen sekundærbæring og er raskt og effektivt å legge, sier sivilarkitekt for LPO arkitekter Øystein Kaul Kartvedt.

Bygges etappevis
Arkitektene ville helst tegne én stor takkonstruksjon tvers over alle plattformene og sporene. En flott toghall, slik man ofte finner lenger sør i Europa.

- Siden stasjonen skulle bygges i etapper, var det imidlertid en forutsetning at hvert plattformtak måtte være en uavhengig konstruksjon, forklarer Kartvedt.

Grunnen til at stasjonen må bygges i etapper er at togtrafikken må opprettholdes mens byggearbeidet pågår. Det er derfor vestsiden av nye Ski stasjon bygges helt ferdig før man går over til å bygge østsiden av stasjonen. Med god fremdrift i anleggsarbeidet fremover, kan vestsiden av den nye stasjonen åpnes for trafikk i august 2020, mens hele den nye stasjonen åpnes for trafikk i august 2022. Follobanen som helhet forventes ferdig i desember 2022.

Viktig knutepunkt
Når Follobanen er ferdig betyr dette kortere reisetid og økt kapasitet mellom Ski og Oslo. Da kan reisende velge mellom direktetog til Oslo S og lokaltog på Østfoldbanen. De reisende vil bli møtt av et topp moderne kollektivknutepunkt med blant annet tre plattformer, seks spor, reisetorg på både øst- og vestsiden, ny bussterminal i Jernbaneveien, servicebygg og utvidet parkeringsområde for bil.

Ski vil også få en helt ny forbindelse mellom øst- og vestsiden av sentrum. En 85 meter lang og ti meter bred undergang under stasjonen skal bygges og rundt halvparten av denne er nå snart ferdig. Resten av undergangen bygges i forbindelse med hovedaktivitetene på østsiden som starter opp neste høst.

Over undergangen vil de bueformede takene gå parallelt med undergangen. Dette er ikke tilfeldig. Kartvedt forteller at buene, eller «hallen», på lang avstand signaliserer hvor folk skal gå for å finne fram. Kartvedt viser også til at togstasjoner alltid har hatt stor betydning i bybildet og i byenes utvikling – noe man kan se over hele Europa. Dette var også et sentralt utgangspunkt da Ski stasjon ble utformet;

- Vi ønsket å skape en stasjon som er godt synlig i Ski sentrum, som byen kan være stolt av, avslutter Kartvedt.

Illustrasjon av nye Ski Stasjon. Illustrasjon: Bane NOR

Foto: Bane NOR/Follobanen