Oppstart i Jernbaneveien

Med utbyggingen av Follobanen får Ski-samfunnet en topp moderne bussterminal i Jernbaneveien med åtte holdeplasser. Denne uken starter arbeidet med den første delen av bussterminalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Arbeidet starter 28. august med forberedende aktiviteter og forventes ferdig sommeren 2020.  

Det er nødvendig å stenge Jernbaneveien og en del av Jernbanesvingen fra 2.september til 30. september (merk; arbeidet er forlenget med én uke), noe som blant annet medfører omlegging av bussruter og støy fra anleggsarbeid. Bane NOR beklager ulempene dette medfører og vi takker for tålmodigheten mens den nye bussterminalen bygges.

Mer informasjon om aktivitetene den neste måneden kan leses i nabovarselet nederst i saken. Se også kart over anleggsarbeidet og kart over bussholdeplasser i stengeperioden nedenfor.

Utover høsten og vinteren vil Bane NOR informere næringer og andre berørte i området jevnlig.  Har du spørsmål eller innspill til – ta gjerne kontakt med kommunikasjonsrådgiver og samfunnskontakt Jacob K. Haug 932 88 761 eller haugzj@banenor.no.

Illustrasjonen viser blant annet anleggsområdet i og langs Jernbaneveien, gangpassasjer og midlertidige bussholdeplasser.Kilde: Bane NOR

Kart over bussholdeplasser i stengeperioden. Kilde: Ruter